Tjänstledig eller föräldraledig vid familjehemsuppdrag?

Diskussion i 'Ekonomi' startad av anne, 4 september 2019.

 1. anne

  anne Administrator Staff Member

  Hej!
  Många har frågor om tjänstledigt och föräldraledigt så jag har skrivit ihop en text som jag hoppas ska ge svar på några av frågorna.

  Vid en placering så behöver ofta någon vara hemma en kortare eller längre tid. Ibland kan det dock uppstå problem med arbetsgivaren som inte beviljar ledigt av olika anledningar. Som familjehem har man få rättigheter, men under sommaren så kom ett förtydligande i föräldraledighetslagen som kanske kan hjälpa några av oss att lite lättare få ledigt, i allafall när det gäller mindre barn.

  Föräldraledighet
  Den 1/7 kom ett förtydligande i föräldraledighetslagen (1995:584) om vilka som omfattas av lagen (se punkt 5).

  1 § En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

  Med förälder likställs följande personer:
  1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
  2. förälders sambo,
  3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
  4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och
  5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).


  Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssökande och arbetstagare finns i 16 §. Lag (2018:1953).

  Som familjehem har man inte rätt till föräldradagar från försäkringskassan, utan eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst ska då ersättas av den kommun eller företag man har uppdrag från.

  Som arbetstagare har man rätt att vara helt ledig från sitt arbete om barnet är under 18 månader. Det finns inget krav på att man måste ta ut föräldrapenning, vilket vi inte har rätt till. När barnet är över 18 månader så har man rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel. Det gäller fram tills barnet fyllt 8 år eller gått ut första klass. Mer information finns på försäkringskassans hemsida.

  I lagen kan man också läsa under 13 § att anmälan om ledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

  Tjänstledighet
  I andra fall kan man behöva begära tjänstledigt. Det är arbetsgivaren som bestämmer om man kan få tjänstledigt eller inte, vid ett uppdrag. Många vet inte så mycket om vad det innebär att vara familjehem och öppna sitt hem och finnas till för någon annans barn och familj. Ett stort åtagande som ibland innebär att man kan behöva vara hemma en längre tid.

  Innan du åtar sig ett uppdrag eller kanske redan innan du tar steget att anmäla ditt intresse, ha en dialog med din arbetsgivare, berätta om dina planer och fråga hur hen ställer sig till att du kanske kommer att behöva ta tjänstledigt längre fram.

  Vid eventuell ledighet så kan man också ha en dialog med facket så man har alla fakta och om det finns ett kollektivavtal, om det står något särskilt i det, som är bra att veta.

  Ersättning för förlorad arbetsinkomst
  I de fall man behöver vara ledig, t.ex. i samband med inskolning och i början av placeringen, så kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning. Ersättningen utbetalas av den kommun eller företag som man har uppdrag ifrån. Det är viktigt att man avtalat om detta innan och har det skriftligt.

  Under den tid man behöver vara hemma med barnet och är tjänstledig, så utgår även arvode och omkostnadsersättningar fastställt utifrån uppdragets omfattning.

  Sveriges kommun och Landstings rekommendationer
  Varje år ger SKL ut rekommendationer när det gäller bl.a. ersättningar. I rekommendationerna så står det att "nämnden föreslås kompensera för inkomstbortfall". Rekommendationer kan man tolka på många olika sätt, därför är det viktigt att man har skrivit ett avtal innan vad man kommit överens om, så det inte uppstår några frågetecken. Mer om årets rekommendationer finns på SKL´s hemsida.

  Varma hälsningar
  Anne
   
 2. Vi hade besök av soc här om dagen, som berättade att det nyligen kommit nya bestämmelser som gör att vi som familjehem har rätt att plocka föräldradagar på våra två små killar. Det som krävs är att man har ”stadigvarande vård och fostran” om barnet. Detta är tydligen så pass nytt att det inte är allmänt känt på försäkringskassan, men det lär det väl bli..
   
 3. anne

  anne Administrator Staff Member

  Hej!
  Det låter väldigt bra! Jag kollar upp det lite mer och ser vad jag för svar, hur det är tänkt. :)
   
  honey gillar detta.
 4. anne

  anne Administrator Staff Member

  Hej igen!
  Jag ställde en lång fråga till Försäkringskassan och fick som svar att vi som familjehem inte har rätt till föräldradagar då vi inte omfattas av föräldrabegreppet som definieras av socialförsäkringsbalken 11 kap. 4 och 5 §§. Däremot om barnen är vårdnadsöverflyttade, så har vi rätt att ta ut föräldradagar (om det finns några kvar). Vi har dock rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barn och att vara föräldraledig (utan ersättning från FK).

  Om du får veta något mer så får du gärna skriva :).

  Varma hälsningar
  Anne
   
 5. Hej!
  Bra med förtydligande.
  Jag ersättas med inkomstbortfall 100% och har muntligen, efter förfrågan om semesterersättning på inkomstbortfallet fått till svar att det ska jag få. Kommunen följer SkLs riktlinjer.
  Lönekontoret skulle bara komma på hur de skulle räkna ut mon semesterersättning.
  Till slut kom dom fram till 1%!
  Befängt ansåg jag och hjälpte till med hur de kunde/ska räkna ut en semesterersättning, både hur en semesterlön omräknas till pengar och såklart det absolut enklaste 12% på varje krona.
  De uthärdar och säger att så här ska det vara, dvs 1%...
  Jag har kontaktat förvaltningschef men inte fått svar.
  Vad har ni att säga om detta? Hur ska jag få lönekontoret att förstå?!
   
 6. anne

  anne Administrator Staff Member

  Hej!
  Jag har alltid fått 12% både som familjehem och när jag arbetat på timme inom vården. Jag vet inte hur de räknar för dig, det låter inte helt rätt.

  Jag kikade i semesterlagen och fann detta:
  Semesterlön enligt procentregeln
  16 b § Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret.

  Semesterersättning
  29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön. [...]

  Det finns två olika sätt att räkna ut det på. På Vismas hemsida stod det bra förklarat. Om du är med i något fack så kanske de kan hjälpa dig just i frågan hur man räknar ut semesterersättningen.

  Hoppas att ovanstående kan vara till en hjälp. Lycka till!

  Varma hälsningar
  Anne
   
  Last edited: 6 oktober 2019
 7. Tack Anne!

  Detta svar fick jag av lönekontoret på kommunen:

  "Ditt semesterdagstillägg är beräknat på 12% på en månads semester. Du får alltså det extra tillägget motsvarande att du skulle ha 5 veckors semester. 27 500:- x 12% = 3 300:- = 275:-/månad.


  Vi har kontrollerat med vår personalavdelning för att säkerställa att vi har räknat rätt. Det extra semesterdagstilläget på 12 % räknas på aktuellt antal semesterdagar, inte på din årsinkomst."

  Men jag har ju ingen semester! Detta är helt uppåt väggarna och jag ska gå vidare, söker en person på SKL som skrivit det sista cirkuläret med ersättningar o semesterersättning.
  Men hon är ledig tom den 11 okt.

  Vänligen Katarina
   
 8. anne

  anne Administrator Staff Member

  Hej!
  Nej, nån semester har man ju inte, hur tänkte de då :unsure:?

  Hoppas du får nått svar från SKL, vet att det kan vara svårt att få kontakt med dem som privatperson. Uppdatera gärna hur det går för dig :).

  Varma hälsningar
  Anne
   
 9. Jag återkommer när jag pratat med SKL, jag har förtroendeuppdrag i kommunen så jag har rätt att vända mig direkt till SKL.
  Under tiden har jag pratat med andra och ingen har tolkat det annat än att det ska vara 12% i semersätrning på varje krona.
  Men jag återkommer!
   

Dela sidan