Familjehemmet.se

  1. Allmänt diskussionsforum

   Ämnen:
   1.061
   Inlägg:
   7.852
   Senast: Jourhem honey, 24 augusti 2019
   RSS
  2. Senast: Att bli familjehem honey, 4 april 2019
   RSS
  3. Ekonomi

   Ett forum där man kan diskutera arvoden, omkostnadsersättningar, lönebortfall m.m.
   Ämnen:
   654
   Inlägg:
   4.652
   RSS
  4. Innan en placering

   Funderingar som man har innan man blir familjehem eller innan man får en ny placering, diskuterar vi här.
   Ämnen:
   529
   Inlägg:
   3.788
   Senast: Kontaktfamilj eller familjehem? honey, 6 juli 2019
   RSS
  5. Fikarummet

   Ett litet rum där man bara kan skriva av sig om tex glädjesaker, bra böcker, kommande utbildningar m.m.
   Ämnen:
   242
   Inlägg:
   1.887
   Senast: hjälp en 16åring honey, 22 april 2019
   RSS
  6. Övriga frågor och funderingar

   Ämnen:
   49
   Inlägg:
   324
   Senast: Utveckling anne, 19 juni 2017
   RSS
  1. Anknytning

   Ämnen:
   33
   Inlägg:
   242
   Senast: Missnöjd efter umgänget bio honey, 8 mars 2017
   RSS
  2. Barn med annan etnisk bakgrund

   Ämnen:
   42
   Inlägg:
   311
   Senast: Vårdnadsöverflyttning Lollipop, 14 september 2018
   RSS
  3. Senast: Presenter anne, 16 april 2019
   RSS
  4. Vårdnadsöverflyttning

   Ämnen:
   70
   Inlägg:
   397
   Senast: Avtal, vad ska finnas med anne, 21 oktober 2019
   RSS
  5. NP-diagnoser

   Bland andra ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD
   Ämnen:
   47
   Inlägg:
   300
   RSS
  6. Extrafamilj

   Kontakt-, stöd- och avlastningsfamilj, kontaktperson, jourhem och förstärkt familjehemsvård
   Senast: jour via organisation hoppsan, 25 mars 2017
   RSS
  1. Biolog- och anhörigforum

   Ett forum för Biologiska föräldrar och anhöriga till familjehemsplacerade barn.
   Ämnen:
   20
   Inlägg:
   251
   Senast: hjälplös, råd och tips söks mat-tilda, 12 februari 2016
   RSS
  1. Adminforum

   Här kan ni ställa frågor som rör forumet eller om ni har andra funderingar kring forumet.
   Ämnen:
   35
   Inlägg:
   196
   Senast: Byte av forum anne, 16 augusti 2015
   RSS