Sökresultat

 1. M

  Villrådig....

  Om barnet har varit jourhemsplacerat och kommer till er och det ska vara en tillfällig placering enl. dem så är det väl fortfarande en jourhemsplacering och då brukar det vara en högre ersättning. Har ni fått en basutrustning med kläder för årstiden? Placeringen borde få landa hos er för att få...
 2. M

  Behöver råd

  Väldigt viktigt att du har all konversation skriftligt. Har du det och det ändå blir fel kan du bli återbetalningsskyldig men inte polisanmäld och åtalad. Man kan ha rätt att ha viss bi-inkomst och ändå uppbära ersättning från FK.
 3. M

  Olagligt låta tonåring bo hos oss

  Var finns BBIC i detta handläggande från Soc. När både skola och BUP anmält pappan borde pojken sättas i jourhem direkt under utredningstiden. Även om soc. inte tycker att ni är lämpliga som familjehem till pojken så borde jour gå bra utan någon större utredning. Med en sådan pappa kommer det...
 4. M

  Ändrar sig i sista stund.

  Hej! Som jag förstår det har det bara varit samtal mellan dig och kommunen som tänkt placera barnet/ungdomen hos dig. Man kan nog i den situation ni hamnat i inte anse att ni fått ett muntligt löfte eller ingått ett avtal att bli jourhem och senare familjehem till en tilltänkt placering. I vissa...
 5. M

  Att bli familjehem

  Hej! Det är alltid omvälvande när man får en ny placering. Det är en stor förändring och man vet aldrig hur resan som jour- eller familjehem blir. Verkar väldigt tufft för dig med en liten, ensamstående och sjukskriven. För livet med små barn innebär ofta sömnbrist och ingen tid för egna...
 6. M

  18år och räknas som vuxen!

  Det beror alldeles på vad som står i ert avtal. Den vanligaste skrivningen är att det gäller tills barnet är 18 år eller tills placeringen gått ut gymnasiet dock längst till det att placeringen är 21 år. En del kommuner avslutar uppdraget vid 18 år då överförs den unge till ekonomi/vuxengruppen...
 7. M

  Fysiska träffar

  Var i Södra Sverige bor ni och hur långt är du beredd att åka för att träffa andra familjehem för några timmars träff?
 8. M

  Orkar snart inte mer - tjafs, konflikter, aldrig nöjd, söker konflikt

  Hej Kycklingmamma. Håller helt med Anne som förmedlat bra tankar i sitt inlägg. Är Hampus utredd för någon diagnos och hur funkar det med skolan? Han har bara varit i ½- år hos er och är i förpubertet då man ska sparka ifrån sig från de man haft anknytning till för att efter några år bli en ung...
 9. M

  Handelsbolag- enskild firma

  Nej, troligtvis inte. Om man har så hög stadigvarande ersättning från placeringarna att man har det som sin huvudsakliga sysselsättning räknas man som HVB-hem och det är tillståndspliktigt. Då får man själv fakturera kommunerna och betala in skatt, sociala avgifter, försäkringar och...
 10. M

  Studiebidrag - inget i juli/aug

  Hej! Min erfarenhet är att det är få kommuner som betalar ut extra omkostnadsersättning över sommaren. Omkostnadsersättningen ska vara uträknad så att den ska täcka planerade utgifter under en längre period så som semester, dator, cykel dyrare sportutrustningar mm. Om du i avtalet har en...
 11. M

  Diagnos

  Om barnet har rätt till LSS-insatser kan det få vara kvar på fritids eller få avlastning i hemmet om han inte klarar sig själv efter skolan. Tror att fritids är till 16 år.
 12. M

  Fundering ang. famhems-placering av vårdnadsöverflyttat barn och ekonomi

  Hej! Svårt att svara på denna fråga. Ditt "fall" kan liknas vid om en placering flyttas till ett HVB-hem och familjehemmet har vårdnaden. Då ligger försörjningsansvaret på nya familjehemmet (HVB-hemmet) och de får arvode och omkostnadsersättning. Om ni som familjehem står kvar och har barnet hos...
 13. M

  Avdrag när placerat barn är hos förälder under sommaren

  Beror alldeles på vad som står i ditt avtal. Rimligt är väl att dra av för matkostnaden ca. 70 kr/ dygn + den del av omkostnaden som är beräknat för fritid, sport och lek. Ev. ersätta för klädköp men mot kvitto då. Arvodet ska vara orört för ni är väl i jourberedskap om det skulle krascha i...
 14. M

  Kälvestens den "nya"

  Tyvärr har jag ingen erfarenhet av nya Kälvesten, men i grunden är det en utredning där familjehemmets starka och svaga sidor tas fram. Allt för att kunna matcha rätt barn till familjen. När vi blev utredda, då hade vi redan varit familjehem i 20 år, kom två socialsekreterare hem till oss ett...
 15. M

  Ersättning

  Håller med bevakare om att det innebär att kommunen sparar mycket tid och pengar på att ha alla tre hos er och det borde komma er till del. Absolut inte lägsta omkostnaden. Den är bara en grundomkostnad. Läs i cirkulär 08:81 från SKL om vad den ska räcka till och vad som ska läggas till. Bil...
 16. M

  Deklarationsdags

  Hur var det nu med skatten igen? Bra information finns här på sidan längst upp. Det verkar som väldigt många familjehem inte fått korrekta skatteunderlag. Det är väldigt många uppdragstagare med uppdrag från flera kommuner där bara uppgifterna från en kommun rapporterat in arvode och...
 17. M

  Nybörjare med frågor

  Om man ska vara hemma på heltid ska man klara sig på de inkomster man har för att vara familjehem ska inte räknas som ett arbete som man kan leva på. Om du tänker börja ett nytt arbete kan du kanske inte räkna med att få tjänsteledigt med lönebortfallsersättning. Dels därför att din nya...
 18. M

  Jourhem A-kassan

  Åtal kan väckas mot den som fått felaktigt utbetalt ersättning från FK eller a-kassan. Har du då bevis på att, i ert fall godkänt att din sambo får ha a-kassa samtidigt som han/ni har uppdrag som jourhem så kan han inte åtalas för bedrägeri. Har han inga bevis på att a-kassan godkänt detta kan...
 19. M

  Jourhem A-kassan

  Försäkringskassan räknas i alla fall arvodet som man får som familjehem, jourhem, kontaktperson mm som bisyssla. Skriv ner er situation skriftligt och skicka/maila så du får ett skriftligt svar som du kan visa upp om det senare visar sig att de gjort en felbedömning. Då kan ni i alla fall inte...
 20. M

  Jourhem A-kassan

  Står ni båda på kontraktet kan de neka a-kassa. Då kan bisysslan räknas som stor. Förr kunde man kringgå detta och allt arvode stod på en i familjen. Men i alla fall försäkringskassan( om en i familjen uppbär sjukbidrag) har stramat åt detta och uppdraget räknas då som ett "familjeuppdrag" där...
Tillbaka
Topp