Familjehemsföräldrar till intervjustudie

Hej!

Mitt namn är Josefin Göransson och jag studerar till socionom på Linnéuniversitetet i Växjö. Tillsammans med min kurskamrat Maria Privén skriver jag nu på våran c-uppsats som handlar om relationen mellan familjehemsföräldrar och familjehemsbarn. Vi kommer att fokusera på vilken betydelse det har för relationen att ett mål med familjehemsvård är att barnet ska återförenas med sin ursprungsfamilj och att placeringar därför sällan är tidsbestämda.

Vi söker därför familjehemsföräldrar som vill ställa upp på en intervju. Intervjuerna kan hållas under ett fysiskt möte om ni bor i närheten av Växjö, eller över telefon om ni bor långt bort. Intervjuerna förväntas ta 30-60 min och allt deltagande är självklart frivilligt och kan när som helst avbrytas. Materialet kommer behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer alltså få ta del av det. Intervjupersonerna kommer även att avidentifieras i själva uppsatsen.

Vid frågor eller intresse av att delta får ni jättegärna höra av er till oss på:
josefingoransson@gmail.com
0736846886
 
Topp