Skillnad i arvode eller samma ?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Är det någon, och isåfall hur stor/ liten skillnad i arvode mellan en " vanlig" placering och en LSS ?
Såklart , som vanligt förstår jag att det beror på problematik... Låt oss säga tex flera psykiska besvär, diagnoser osv. Oförmögen att klara det mesta " sociala" osv.
Mest nyfiken eftersom det verkar dyka upp fler och fler sådana förfrågningar.
 
Tror inte det är någon skillnad, har en sol placering som lyder under lss. Men när barnet lyder under lss har de rätt till vissa insatser som ex avlastning mm. Vad jag har förstått så kan kommunen sänka vet inte om det är både arvodet och omkostnaden, tror det är om man har avlastning 2 veckor eller mer. Det är inget vi varit med om har bara läst att de har rätt till att dra av.

/Lilla ja
 
Enligt SKL:s rekomendationer som de flesta kommuner står det i cirkulär 12:62 " Ersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och Lss för år 2013" Så samma ersättning gäller med hänsyn taget till hur mycket barnet kräver i omvårdnad och omkostnad. Ett LSS-barn kan ge högre ersättning, men kan också ha mer och längre avlastning så att arvodet inte höjs i alla fall utan ersätts med avlastningen.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp