Socionomstudenter söker familjehem som vill delta i undersökning!

Hejsan!

Mitt namn är Ebba och jag studerar till socionom. På sidan av studierna arbetar jag som familjehemssekreterare fr.o.m. vt-21 efter att jag gjorde min praktik på familjehemsenheten under ht-20.

Jag och mina två klasskamrater har nu fått till uppgift att göra ett förberedande arbete inför examensarbetet. Vi ämnar att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever samarbetet mellan familjehem, socialtjänst och biologiska föräldrar. Vi behöver därför göra två intervjuer och skicka cirka 50 enkäter. Är du familjehem och intresserad av att delta i vår undersökning får du gärna skicka sms eller mail till mig enligt kontaktuppgifterna nedan. Det spelar ingen roll om du ett vanligt familjehem, nätverkshem, förstärkt familjehem eller jourhem.


Din medverkan har betydelse för allmänhetens och forskares förståelse av familjehemmens perspektiv. Varken enkäterna eller intervjuerna kommer vara särskilt krävande. Hör av dig för mer information!

Telefonnummer: 073 641 79 68
Mail: ebba.hammarstrom@hotmail.com
 
Topp