Forumregler på familjehemmet.se

Forumet är ett öppet forum där alla kan vara inne och läsa och skriva, detta innebär dock inte att man får skriva vad som helst. Forumet är en mötesplats för många inom familjevården och för att vi ska kunna behålla en god och trevlig stämning måste vi alla gemensamt se till att följande regler följs:

1. Allmänt
- Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer mot familjehemmet.se, dess medlemmar, ägare (administratörer) eller annonsörer tolereras inte.
- Var trevlig och respektera andra. Visa samma hänsyn som du skulle vilja att andra visade dig.
- Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men det får aldrig övergå i personangrepp.
- Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
- Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt kommer att plockas bort.
- Respektera forumreglerna och admins tillsägelser.
- Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografiska, narkotika/alkohol eller våldsrelaterade sidor.
- Hetsinlägg mot individer eller folkgrupper (hets mot folkgrupp) är inte tillåtna. Ej heller länka till sidor med detta innehåll.
- Diskutera inte enskilda personer, varken namngivna eller beskrivna så att någon förstår vem du menar. Likaså skall inte företag/organisationer/kommuner som är starkt förknippande med en eller ett fåtal personer diskuteras, då detta kan leda till personangrepp på eller smutskastning av dessa.

2. Diskussioner
Tolerans, förståelse och vänlighet ska utmärka all diskussion.

Inläggen får inte innehålla sådan information att någon kan identifiera sig med innehållet i inlägget. Det kan i vissa fall räcka med att man beskriver barnet eller biologfamiljen för att någon ska kunna identifiera personerna i inlägget.

- Skriv inte kön eller specifik ålder på barnet. Utan skriv exempelvis ” ett barn i mellanstadieålder” eller använd h*n eller hen vid beskrivning att kön.
- Beskriv inte biologföräldrarnas problematik, barnet/ungdomens problematik eller en enskild person inom t.ex. socialtjänsten på ett nedvärderande eller utlämnande sätt.
- Beskriv heller inte ett annat familjehem, jourhem eller kontaktfamilj på ett nedvärderande eller utlämnande sätt.
- Beskriv aldrig vilken kommun eller vilket län som du bor i, detsamma gäller för biologfamiljen.
- Beskriv aldrig din egna familj på ett sådant sätt att någon kan identifiera vem du/ni är. Familjehemsvärlden är mycket liten.
- Skriv inte att ”vi får besök av socialtjänsten på onsdag” eller att ”barnet flyttar in på måndag”.
- Lägg aldrig ut privat korrespondens i ett inlägg utan tillåtelse från motparten.
- Tänk på att text med versaler kan upplevas som skrik eller att användaren är arg/irriterad.

Det händer att inlägg editeras av admin för att anonymisera inlägget ännu mera. Men vid de få tillfällen som någon hör av sig till familjehemmet.se angående igenkännande i innehållet i ett inlägg så tas inlägget alltid bort oavsett om det är socialtjänst, familjehem eller biologfamilj som kontaktat familjehemmet.se. Ett inlägg kan också tas bort, om det anses av admin, att innehålla så mycket olämplig information att editering är omöjligt.

Tänk efter noga innan en ny tråd eller ett inlägg postas. Ibland är man väldigt upprörd och skriver rakt upp och ner vad man känner och tycker, vilket kan medföra att man postar ett inlägg som innehåller mer information än vad som är lämpligt. Det kan också vara så att man retar sig på en annan medlems inlägg och skriver något kort för att hugga tillbaka. Då sådana inlägg inte tillför diskussionen något så kommer de att raderas och kan även i förlängningen resultera i att användarens skrivrättigheter dras in. Kontakta istället alltid admin om något inlägg anses olämpligt eller stötande på något sätt.

Fortsättningsvis så kommer inte trådar och inlägg att plockas bort när en användare ber om detta, om innehållet inte är mycket olämpligt. Undantag kan göras vid t.ex. hot mot användaren eller dennes familj.

Idag publiceras alla inlägg direkt när man skrivit dem. Vid behov kan familjehemmet.se införa att alla inlägg ska granskas innan de läggs upp för att förhindra att olämpliga och onödiga trådar och inlägg postas.

3. Peronangrepp
Alla slags angrepp på personer är inte tillåtet och inlägget raderas utan vidare kommentar och användaren riskerar utestängning. Man måste också skilja på sak och person. Respektera även att man har olika åsikter och att åsikter som skiljer från ens egna inte behöver vara felaktiga.

4. Moderator
Anne och familjehemmet.se är de användarnamn som används vid moderering. Personerna bakom är ägarna för familjehemmet.se. familjehemmet.se jobbar alltid för medlemmarna i forumet och för forumets bästa.

familjehemmet.se reserverar sig rätten att plocka bort, flytta eller stänga trådar samt stänga av eller blockera användare utan att ge någon förklaring. Tagna beslut är inte förhandlingsbara och anses avslutade i och med att en åtgärd är gjord. Klagomål i forumet kommer att raderas. Om användare/användaren fortsätter att skriva trådar och/eller inlägg med samma innehåll som redan tagits bort så kommer även dessa att plockas bort och användare/användaren riskerar att stängas av.

5. Regler för användarnamn/konton
Byte av användarnamn på konton medges ej. Undantag kan dock göras för helt nya medlemmar som t.ex. vill korrigera en felstavning.

Det är endast tillåtet att ha ett (1) medlemskap och använda en (1) signatur per person.

Byte av identitet utan övriga medlemmars vetskap tillåts endast under särskilda omständigheter, exempelvis hot. Kontakta alltid admin för att lösa detta problem på bästa sätt.

Respektera den uppdelning av forumet i avdelningar som finns vid postning av nya inlägg.
Att posta samma inlägg på flera ställen är inte tillåtet. Vidare ska nya trådar och ämnen namnges så sakligt och informativt som möjligt. Alla nya trådar ska fylla en funktion och ha någon form av mening. Vad som är en meningslös tråd avgör admin.

Användaren är själv ansvarig för sina inlägg. Detta innebär att användaren kan ställas till svars för sina inlägg. familjehemmet.se avsäger sig allt ansvar för detta material.

familjehemmet.se förbehåller sig rätten att ta bort användare som inte följer forumreglerna utan att ge någon förklaring.

Genom medlemskap på familjehemmet.se så accepterar användaren att admin har rätten att stänga, plocka bort och flytta trådar och inlägg samt stänga av eller blockera användare utan att ge någon förklaring.

Forumreglerna kan komma att ändras när som helst. Alla medlemmar är själva skyldiga att regelbundet uppdatera sig om aktuella regler.

6. IP adress loggas
IP adressen är dators identitetshandling på Internet. IP adressen loggas i förebyggande säkerhetsskäl och i syfte att möjliggöra en eventuell spårning av felaktigt nyttjande, olagliga foruminlägg eller bilduppladdning som strider mot familjehemmet.se policy.

7. Friskrivning
Alla inlägg i familjehemmet.se forum ansvarar användarna själva för. familjehemmet.se kan inte hållas ansvariga för innehållet. Villkor och regler kan ändras utan förvarning.

8. Övrigt
Inlägg som syftar till att bedriva opinion, samla in adresser, namn, svar m.m. eller länka till andra ställen som gör detta är inte tillåtna.

Att posta olämpliga ämnen där inläggen retar upp övriga besökare och leder till osämja, påhopp och kränkningar är inte tillåtet.

Studenter, företag, organisationer eller journalister får inte använda forumet i syfte att söka efter personer med vissa kriterier för vidare kontakt, efterfråga synpunkter för informationsinsamling eller utföra research utan att först kontakta ansvariga för familjehemmet.se.


Till sist vill vi be er om hjälp med att hålla koll i forumet. Kontakta oss hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Tack!

Vänliga hälsningar
familjehemmet.se
Tillbaka
Topp