Jourhem A-kassan

Hej!

Vi har nyligen startat upp jourhem sen en månad tillbaka. Jag är arbetslös och min sambo har en visstid till mars ut. Jag står tydligen inte till arbetsmarknadens förfogande och blev av med min ersättning. MEN försäkringsföreståndaren menar att när min sambo blir arbetslös så måste han ha visat att han både kunnat arbeta och ha jourhemmet samtidigt i 12 månader (det kommer bli 4 mån) för att han ska kunna få ut någon a-kasseerättning trots att han uppfyller övriga krav. Detta kommer innebära att vi måste leva på enbart jourhemsarvodet och det fixar vi ju inte och måste säga upp nu då det är 3 mån uppsägningstid. Har visserligen inte bråkat färdigt ännu så vi får se vad som händer... Jag kan säga att jag är riktigt, riktigt sur just nu!!!
Är det någon mer som råkat ut för detta??
 
Jag kan förstå att inte du får någon ersättning då du faktiskt inte står till arbetsmarknadens förfogande då det är så gott som omöjligt att jobba och vara jourhem samtidigt, om inte barnet går i skolan eller har annan sysselsättning på dagarna. Men om det är du som är hemma och är "ansvarig" för jourplaceringen, varför ska då din man bli utan ersättning? Ni är ju inte upplåsta båda två uppenbarligen eftersom du klarat av det när din man jobbat.
 
Jag förstår att jag inte kan få a-kassa, men sen kan jag ju tycka att det i så fall vore a-kassegrundande (men det är ju en annan diskussion). Misstänker att hon har fel angående min sambo men jag tycker det är ganska allvarligt att en högre uppsatt på kassan sitter och informerar felaktigt. Hon kan inte heller ha missuppfattat mig då jag frågade flera gånger eftersom jag knappt själv fick ihop det. Troligen hänvisar de till 39:e paragrafen i arbetslöshetsförsäkringen om bisyssla.
Tänkte mest kolla om fler råkat ut för samma sak.
 
Det kan också bero på hur många platser ni har i ert jourhem. För att vara jourhem krävs oftast att en person är hemma på heltid. Då kan den personen inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Att vara familjehem/jourhem ska egentligen aldrig vara den huvudsakliga sysselsättningen då det inte innebär att man har en anställning utan ett uppdrag. Den ersättning man få är inte tjänstepensionsgrundande och berättigar inte heller till ersättning från a-kassa när uppdraget upphör.
Har din sambo betalt till a-kassa så länge att han är kvalificerad till ersättning när han blir arbetslös? När din sambo blir arbetslös kan han ha rätt att få räkna uppdrag som bisyssla, men då är det ett mycket litet arvode som kan godkännas och kvarstår gör kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande och att ta anvisat arbete/utbildning och att vara kvalificerad för ersättning.
Om ni båda två ska leva på att vara jourhem så får ni noga tänka igenom hur avtalen med kommunen ser ut. Hur ser det ut om ni står tomma någon period. För att "gå runt" kanske ni behöver 4-5 platser som alltid är fyllda. Alla a-kassor har lite olika regler så ni kan ju kolla hur någon annan a-kassa skulle svara er.
 
Vi är sedan ett år tillbaka familjehem till två ensamkommande flyktingbarn. Både min man och jag är hemma på heltid och jag skulle inte rekommendera någon att åta sig dessa uppdrag till någon/några som står till "arbetsmarknadens förfogande". Och ännu mindre till den som tänker sig vara jourhem! Låter kanske pessimistiskt men om man tänker ta sitt uppdrag på allvar så räcker det inte med att "öppna sitt hem"!
 
ja två st och båda kan vara hemma heltid låter intressant, vi har fem ensamkommande totalt 6 placeringar för att få ihop det till två löner och då är vi båda hemma för det blivit så många annars är bara en hemma på tre st
 
Det kan också bero på hur många platser ni har i ert jourhem. För att vara jourhem krävs oftast att en person är hemma på heltid. Då kan den personen inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Att vara familjehem/jourhem ska egentligen aldrig vara den huvudsakliga sysselsättningen då det inte innebär att man har en anställning utan ett uppdrag. Den ersättning man få är inte tjänstepensionsgrundande och berättigar inte heller till ersättning från a-kassa när uppdraget upphör.
Har din sambo betalt till a-kassa så länge att han är kvalificerad till ersättning när han blir arbetslös? När din sambo blir arbetslös kan han ha rätt att få räkna uppdrag som bisyssla, men då är det ett mycket litet arvode som kan godkännas och kvarstår gör kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande och att ta anvisat arbete/utbildning och att vara kvalificerad för ersättning.
Om ni båda två ska leva på att vara jourhem så får ni noga tänka igenom hur avtalen med kommunen ser ut. Hur ser det ut om ni står tomma någon period. För att "gå runt" kanske ni behöver 4-5 platser som alltid är fyllda. Alla a-kassor har lite olika regler så ni kan ju kolla hur någon annan a-kassa skulle svara er.

Ja, min sambo kommer ha jobbat i 6 månader så han kommer ha uppfyllt ett nytt villkor för ersättning men inte jobbat mer än 4 månader samtidigt med jourhemmet som de menar att han måste ha gjort i 12 månader för att överhuvudtaget få ut någon a-kassa
Jag frågade nu vilken paragraf de går efter och det är 39 där det står så här;

39 §
Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i
anställning eller näringsverksamhet som den sökande före
arbetslöshetens inträde under minst tolv månader utfört vid
sidan av sin heltidssysselsättning.

Denna lagen gäller alla a-kassor. Men här står det att det avser arbete i anställning eller näringsverksamhet och det är det ju varken eller.
Tycker det är ganska allvarligt när de går ut med felaktig information.

Vi har upp till 4 platser och jag förstår att jag inte står till arbetsmarknadens förfogande. Men att leva på arvodet båda två går inte.
 
Nej. SKL:s rekommendationer till jourhemsersättning är inte ok. och en representant för FaCO har varit till departementet och framfört att det är orimligt att inte två jourplatser ger dubbelt så mycket som en plats. Men tyvärr ser det lika illa ut för 2016 också. För att få ett arvode att leva på måste man ha 3-4 jourplatser och då ger det bara 25 956 kr. i ersättning + omkostnadsersättning. Om din sambo skulle få ha a-kasseersättning så är det ju ett tak på den ersättningen så det kanske inte räcker med att ha fler jourplatser i alla fall.
 
Om din sambo skulle få ha a-kasseersättning så är det ju ett tak på den ersättningen så det kanske inte räcker med att ha fler jourplatser i alla fall.

Jodå vi klarar oss om han får sin a-kasseersättning. Men de hävdar ju att han inte har rätt till någon i och med jourhemsuppdraget.
Fler platser har vi inte plats för ändå. 3-4 platser ger 25 956 kr brutto och delat på två då eftersom vi båda står på kontraktet. A-kassan menar att det räknas som lön eftersom citat; "ersättningen är så hög" !!? (Netto ca 18.200/2= 9100 kr per person.)
 
Står ni båda på kontraktet kan de neka a-kassa. Då kan bisysslan räknas som stor. Förr kunde man kringgå detta och allt arvode stod på en i familjen. Men i alla fall försäkringskassan( om en i familjen uppbär sjukbidrag) har stramat åt detta och uppdraget räknas då som ett "familjeuppdrag" där båda deltar i arbetet. Den med sjukbidrag kan få ersättning från försäkringskassan beroende på uppdragets omfattning och ålder på de placerade.
 
Står ni båda på kontraktet kan de neka a-kassa. Då kan bisysslan räknas som stor.
Men det kan inte räknas som bisyssla då det står i arbetslöshetsförsäkrings-lagen;
39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i
anställning eller näringsverksamhet [....]

Jourhemmet är ju varken anställning eller näringsverksamhet. Har själv frågat en föreståndare på a-kassan och hon pratar om just denna lagen.
 
Försäkringskassan räknas i alla fall arvodet som man får som familjehem, jourhem, kontaktperson mm som bisyssla. Skriv ner er situation skriftligt och skicka/maila så du får ett skriftligt svar som du kan visa upp om det senare visar sig att de gjort en felbedömning. Då kan ni i alla fall inte behöva bli åtalade.
 
What? Nu vet jag inte riktigt om vi har förstått varandra? Åtalade? För vad? Alla korten ligger på bordet och avtalet inskickat och jag har fått skriftligt ett avslag på fortsatt ersättning från a-kassan. Men när sambon ska söka så är det inte säkert att han kan få a-kassa enligt a-kassan eftersom de vill få jourhemmet till en bisyssla vilket deras egna lag säger att så inte är fallet.

Jag mailar nästan bara med myndigheter. Då kan de inte senare komma och säga att de inte sa så!
 
Åtal kan väckas mot den som fått felaktigt utbetalt ersättning från FK eller a-kassan. Har du då bevis på att, i ert fall godkänt att din sambo får ha a-kassa samtidigt som han/ni har uppdrag som jourhem så kan han inte åtalas för bedrägeri. Har han inga bevis på att a-kassan godkänt detta kan åtal väckas och då kan man dömas för bedrägeri.
Mailen är bra bevis på vad de sagt vid en tvist.
 
Han har inte fått någon ersättning samtidigt med jourhemmet och kan ju inte åtalas. Det jag menar är att de ger felaktig information och menar att han måste arbeta i 12 månader för att visa att han klarar arbeta samtidigt med bisyssla (jourhem), vilket är FEL. Som bisyssla menas ett uppdrag som anställd eller näringsverksamhet.

Men jag har fått ur a-kassan nu att han kan få ersättning samtidigt med jourhemmet. Alltså att jourhemmet inte ska vara något hinder för honom att få ersättning fr.o.m april i år.
De har alltså "erkänt" att de har sagt fel.


Så nu vet alla som behöver veta att a-kassan FÅR inte räkna jourhem/familjehem som bisyssla, så länge det inte är en anställning eller näringsverksamhet alltså. 39 § ALF
 
Topp