Ändrar sig i sista stund.

Hej.

Jag är inte färdigutredd som varken familjehem eller jourhem.

Det togs beslut om att jag skulle få ta emot en obesläktad tonårig som först jourhem och efter att jag hade blivit utredd, som familjehem.

Soc tog ett underskriven beslut. Soc kom hem till mig för att utreda (vad jag trodde var inför en jourhemsutredning), såg att allt var i sin ordning. Jag sa upp min inneboende och senarelade en anställning för att kunna inskola tonåringen in i vår familj.

Två dagar innan inflyta blir jag informerad att jag inte kommer att bli jourhem, utan att jag enbart kommer att bli tilldelad minimal kostnadsersättning (under 5000 kr) i väntan på att bli färdigutredd som familjehem.

Nu har de även senarelagt den utredningen tre separata gånger (månader), varje gång med en ny anledning som jag inte har varit delaktig i att ge upphov till.

Så som det ser ut nu går jag back 2000 kr per månad jämfört när jag hade en inneboende. Jag kommer nog inte att få ersättning för att jag sänkte min inkomst för att kunna inskola tonåringen. Vi har alla var sin dator, men soc vägrar bekosta en dator till honom. För allt jag vet kan de lika gärna skjuta upp utredningen i ett halvår.

I beslutet ingick ett kontaktperson till barnet. Det har aldrig nämnts sen dess.

Detta innebär också att jag inte kommer att kunna förhandla till mig ett bra arvode, då all arbete jag har lagt ner på att vända tonåringens liv på rätt spår kommer (förmodligen) att tas för givet.

Hade jag blivit informerad i förväg att jag enbart skulle få 5000 kr per månad och inget mer hade jag bett de återvända när deras utredning är färdig.

När jag kontaktar soc säger de att beslutet som togs var felaktig. Att de ser tonåringen som placerad i sitt "närnätverk".

Jag har dokumenterat allt. Jag börjar känna mig redo för att ta juridiska åtgärder.

Hur bör jag reagera?
 
Senast ändrad:
Hej!
Som jag förstår det har det bara varit samtal mellan dig och kommunen som tänkt placera barnet/ungdomen hos dig. Man kan nog i den situation ni hamnat i inte anse att ni fått ett muntligt löfte eller ingått ett avtal att bli jourhem och senare familjehem till en tilltänkt placering. I vissa fall kan även en muntlig överenskommelse betraktas som bindande. Dessutom är vi som familjehem ingen part så vi kan inte driva några ärenden rättsligt. Bara om vi blivit vårdnadshavare till en placering är vi "part i målet". Det är inget ovanligt att det är bestämt att en placering ska komma och att det sedan, kanske samma dag som barnet ska komma inte blir av.
Även om det är en nätverksplacering så kan man få arvode i förhållande till arbetsinsatsen och en omkostnadsersättning enl. SKL:s rekommendationer. Från omkostnadsersättningen dras barn/studiebidrag. Så här står det i SKL:s rekommendationer:

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.
Mitt råd är att du vänder dig till en annan kommun och blir utredd av dem eftersom den kommun du har nu verkar förhala en utredning. Låt också en jurist bedöma om den anser att det finns en möjlighet att få till en ersättning för den tid som gått.
mat-tilda
 
Hej!
Som jag förstår det har det bara varit samtal mellan dig och kommunen som tänkt placera barnet/ungdomen hos dig. Man kan nog i den situation ni hamnat i inte anse att ni fått ett muntligt löfte eller ingått ett avtal att bli jourhem och senare familjehem till en tilltänkt placering. I vissa fall kan även en muntlig överenskommelse betraktas som bindande. Dessutom är vi som familjehem ingen part så vi kan inte driva några ärenden rättsligt. Bara om vi blivit vårdnadshavare till en placering är vi "part i målet". Det är inget ovanligt att det är bestämt att en placering ska komma och att det sedan, kanske samma dag som barnet ska komma inte blir av.
Även om det är en nätverksplacering så kan man få arvode i förhållande till arbetsinsatsen och en omkostnadsersättning enl. SKL:s rekommendationer. Från omkostnadsersättningen dras barn/studiebidrag. Så här står det i SKL:s rekommendationer:

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.
Mitt råd är att du vänder dig till en annan kommun och blir utredd av dem eftersom den kommun du har nu verkar förhala en utredning. Låt också en jurist bedöma om den anser att det finns en möjlighet att få till en ersättning för den tid som gått.
mat-tilda
Tack för svar, mat-tilda.

Soc hade en utredning och avslutade den med att ta ett formellt beslut med att lägga tonåringen hemma hos mig som jourhem i tills en familjehemsutredning blev avslutad. Det dokument ("Beslutsunderlag") har ett förslag till beslut som är signerad av en socialsekreterare och en Tillförordnad gruppledare. På samma sida finns det ett beslut baserad på förslaget som är signerad av sektionschefen.

Förmuleringen är:

"Beslut

Att avsluta utredningen enligt kap 1 § Sol för [tonåringen] med stöd av 4 kap 1 § Sol i form av YAP stödperson och placering i jourhem i avvaktan beslut om familjehemsplacering,

Om behoven väsentligen förändras kan nämnden komma att ompröva beslutet. (min anmärkning: beslutet är inte omprövad.)

Motivering

Utifrån ovanstående då [tonåringen] varit utan vårdnadshavare, skola och ett stabilt boende under en lång period så gör utredare bedömningen att [tonåringen] är i behov av ett stabilt boende. Då familjen (min anmärkning: tonåringens familj) själva har ett förslag på jourhem och familjehem (min anmärkning: mig. Jag är obesläktad med dem.) är det till [tonåringens] bästa att hen får bo hos [mitt namn] i form av ett jourhem tills lämpligt familjehem är utrett, förslagsvis [mitt namn]. [tonåringen] är även i behov av ett mer omfattande stöd varav bedömningen även görs att bevilja [tonåringens] ansökan om YAP stödperson."

Beslutsunderlag är i helhet 11 sidor lång, jag citerade slutet på sista sidan.

Det var baserad på detta beslut som jag sa upp mina inneboende och tog emot tonåringen.

Nu menar de att beslutet var felaktig och jag kan inte få arvode då jag inte är ett jourhem.
 
Topp