Är våra krav rimliga?

Nästa vecka har vi möte med soc och jag/vi kommer då lägga fram våra önskemål.
Hyra för två rum 1500 per rum, 5 veckors semester å 259:- per dygn när vi har inneboende. Sen har vi så klart arvode (men det ska väl gämnställas med Lön).
Hoppas vi inte uppfattas som giriga, jag har alltid haft ett välbetalt arbete med 7 veckors semester. Nu vill vi göra något bra för någon annan, så vi går ner avsevärt i lön och det är vi införstådda med.
Men va tycker ni? Sen tänker jag så här: det är nu vi kan ställa lite krav inte sen när vi väl skrivit på.
 
Det låter högt. 31 dgr blir 8029 kr + 1500 hyra = 9529kr i omkostnad/placering och månad.

Men jag är bara familjehem så ni jourhem kan ju ha andra åsikter.
 
Stort Tack "sparris" för ditt svar. Jag är så osäker på detta, men mina tankar var att blir de jourhems placerade kommer de ofta med inget alls, då är kostnaden högre. Sen kan jag oxå tycka att det är mycket pengar.
Är det vanligt att man får betalt för tomma sängar/rum? Jag har så mycket frågor
 
Hej LB,

Som ett vanligt jourhem får du inte betalt om du inte har en placering, men om du är kontrakterat jourhem så har du betalt ändå, då får du arvodet när du inte har placering (eftersom du måste kunna ta emot med kort varsel, så du behöver vara hemma på heltid) och så får du omkostnadsdelen också när du har placering. Oftast har du väl placering dock, det brukar inte stå tomt när man är kontrakterad. Det vanliga är väl att man har 5 veckors semester då.
 
Enligt rekommendationerna från SKL har kontrakterade jourhem 923 kr/månad i omkostnadsersättning då man står tom med 1-2 platser tillgängliga.
 
Tillbaka
Topp