Överklaga?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
J

JessikaC

Guest
Hej!
Jag undrar vart jag kan vända mig någonstans.
Har ett VÖF barn med diagnoser och har alltid fått förhöjt arvode/omk.ers. de 5 åren barnet varit VÖF.

Men i år fick jag endast 1,9% ökning av arvodet samt 200kr höjning av omkostnadsersättning.
Har varit i kontakt med enhetschefen som hävdar att hon och jag tolkar avtalet olika och enhetschefen gör antaganden som är tagna ur luften.
Jag påtalade då att det inte står i mitt avtal att jag ska följa rekommendationer enligt VÖF barn men detta nonchaleras, på tal om tolkningar.
Jag har även påpekat att min omkostnad inte följt avtalet men återigen anser enhetschefen att vi tolkar avtalet olika.
Jag blev av med 15 % inkomstbortfall då barnet inte klarar av att vara på fritids och de 1000 lapparna extra i månaden är viktiga för mig men främst är jag irriterad över att jag inte ens blivit inbjuden att diskutera hur enhetschefen tänker samt att antagen hon gör inte stämmer med fakta!!

Hur gör man som särskild utsedd vårdnadshavare i detta fallet?
Kan jag gå vidare? Hur går jag vidare?
Någon som vet?
I mitt avtal står följande;
”Arvodert utbetalas med belopp av enligt Sveriges Kommuner och regioner lämnade och av kommunen antagna rekommendationer avseende familjehemsvård”
Vänligen Jessica
 
Hej!
Jag har inga juridiska kunskaper utan spånar fritt här. Finns det några skriftliga underlag till själva avtalet, vad intentionen var med formuleringarna i avtalet?
Tyvärr så är ofta dessa avtal väldigt luddiga och det finns möjlighet till olika tolkningar och kommunen tolkar gärna till sin fördel. Om man ska tolka texten som du skrivit om arvodet så står det inget specifikt (det kanske gör det på annat ställe i avtalet) hur mycket det ska höjas, bara att det ska följa rekommendationerna. Finns "dina" siffror med i rekommendationerna? I så fall så kanske de tolkar det som att de följer rekommendationerna. Sen kan man tycka att har man haft högsta så ska de följa de rekommendationerna under hela uppdragstiden.

Läser man SKR´s rekommendationer så görs ingen skillnad på VÖF-barn eller placerade barn, men jag vet att SKR har gett andra rekommendationer för denna gruppen för 2023, MEN det står inte i rekommendationerna som är offentliga.

Jag hade kontaktat någon jurist som är expert på avtal och frågat. En del har så man får gratis rådgivning under en begränsad tid. Jag hade också tagit det högre upp för att fråga vidare varför de valt att tolka avtalet annorlunda mot föregående år.

Min erfarenhet säger mig att det blir svårt att få rätt i detta fall, men man ska inte ge sig förrän man fått svar på sina frågor och tyvärr så kan man upplevas som "jobbig" för att man inte bara accepterar läget. Vi är den gruppen av människor som bara förväntas att ge upp och acceptera vad vi får till oss eftersom vi inte har några rättigheter, men vi är också den gruppen av människor som har en inre styrka som få har och vi gör allt och lite till för barnen i våran vård! Vi ska självklart ha stöd i vårt uppdrag och en ersättning som speglar det arbete som vi gör.

Hejar på dig!
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp