18år och räknas som vuxen!

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Har varit familjehem i 3,5 år åt J och nyss fyllde J 18 år.
Vid mötet i höstas i okt frågade både jag och J vad som händer när J fyller 18. Inget sa soc, vi släpper inte dig eftersom du går på gymnasiet och kan hjälpa dig som längst till du är 21år.
Vid mötet idag släpptes bomben, nej nu är du 18 år och då behöver vi inte hjälpa dig längre då du sköter dig o funkar så bra.
Hur vill du göra? Söka om inneboendebidrag? Annars är det CSN lån!!
Och sa att familjehemmet kommer ju inte bara strunta o dig, eller hur? Och såg frågande på mig!

Har soc rätt att göra så här?

Föräldrar har ju försörjningsplikt enligt föräldrabalken tills de gått ut gymnasiet. J bor hos mig pga sina föräldrar, är inget alternativ att flytta hem.

Blir så arg. J blev ledsen och orolig. Är absolut inte redo att stå på egna ben.
 
Det beror alldeles på vad som står i ert avtal. Den vanligaste skrivningen är att det gäller tills barnet är 18 år eller tills placeringen gått ut gymnasiet dock längst till det att placeringen är 21 år. En del kommuner avslutar uppdraget vid 18 år då överförs den unge till ekonomi/vuxengruppen och då får dom själva ansöka om att få bo kvar i familjehemmet tills de gått ur gymnasiet. Alternativt att de placeras i ett stödboende där de med viss hjälp/insats får bo. Stödboende är till för ungdomar mellan 16-20 år. Men kolla först ert avtal och gå inte med på ändring av det. Ett avtal är ju en överenskommelse mellan två parter som ska vara överrens och ni har ju inget behov av någon förändring i det och står det i avtalet att det ska gälla som jag skrev ovan så får ni hävda att det är det som ska gälla.
 
CSN är inget alternativ då du måste vara 20 år för att ansöka om lån.
Vår son läser ett år på folkhögskola direkt efter studenten och hamn får bara vanligt studiebidrag + inackorderingstillägg då han är för ung att söka lån.
Vi får stötta upp med drygt 3000 i månaden för att det ska fungera då han är 20 mil bort.
Alla våra avtal har haft formuleringen som mat-tilda skriver.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp