Arvode nätverksplacering

Hej, har en fundering gällande arvode vid tillfällig jourhemsplacering SoL, under utredningstiden samt innan familjehem hittas. Jag och min sambo är jourhem inom nätverket (sambos lillasyster, 13 år) vilket vi blev då situationen var ohållbar i hemmet för flickan. Hon placerades hos oss tillfälligt under utredningstiden, och nu när beslutet är tagit att hon ska placeras i familjehem (vilket vi inte kan bistå med) så ska hon bo hos oss tills socialtjänsten hittat ett annat permanent hem.
Enligt socialtjänsten kunde de handla om några månader till. Under mötet med rekryteringsenheten innan placeringen fick vi informationen att vi skulle få omkostnadsersättning (för mat, hygienartiklar, husrum, aktiviteter osv). Samt arvode (lön för uppdraget). I samtliga papper vi fått står det också att arvode ska betalas ut.
De ska tilläggas att flickan har adhd, är utåtagerande, går på BUP och har andra läkarkontakter. Är en mycket vårdkrävande 13åring som behöver mycket tillsyn (vilket jag förstår kan vara grunder för att dessutom få högre arvode). Dessutom är vi själva i 20 års åldern, och en av oss har a-kassa varför vi inte har ett sparkapital eller en stabil inkomst.
Nu har vi fått informationen att vi bara ska få omkostnadsersättning 4400 kr och detta minus 1050 när barnbidraget flyttas hit också. Alltså inget arvode. Rekryteringsenheten hävdar att de anses att nätverk ska "ställa upp" när de gäller placeringar inom nätverket, och att i anledningen att det är tillfälligt (jourhem). På avtalet är det vara borttaget summan för arvode.
Jag (som arbetar inom socialtjänsten i samma kommun) har läst interna riktlinjer och rutiner där de står att man inte betalar ut arvode vid nätverksplaceringar då familjen har kronofogdenskuld eller bistånd från försörjningsstöd (vilket vi inte har). I anledning till att jag själv jobbar inom socialtjänsten blir detta väldigt känsligt och vi har inte vågat frågat runt så mycket).

Frågan är nu om det är rätt att vi inte ska få något arvode? Vi har knappt möjlighet att ha kvar flickan då hon kostar mer än var vi får, och vi har inte råd att gå minus. Har inte råd att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt då vi knappt kan belöna henne om hon gjort något bra osv, eller betala för de aktiviteter hon önskar göra med sina kompisar. Finns det något vi kan göra? (Vi har ännu inte skrivit på avtalet).

MVH
 
Hej!
Tyvärr så ser det ut så i en del kommuner. Släktingplaceringar ses ibland som enklare och att man självklart ska ställa upp och hjälpa sina nära och kära. I min värld så är det självklart att man alltid ska få ersättning oavsett om det är en släkting eller ett främmande barn. Men eftersom SKL rekommendationer bara är just rekommendationer, så kan kommunen "göra som de vill".

I SKL´s cirkulär 08:81, sid 6 så står följande text under kapitel 5 Arvodet (5.1 Allmänt) Förbundets rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden.

Så egentligen om det står i avtalen som kommunen ger till sina familjehem/jourhem att de följer SKL´s rekommendationer så borde de även rimligen följa detta. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Arvodet är lön för det uppdrag som man utför, omkostnaden är till för de extra utgifter som man får. Om kommunen vägrar att betala ut arvode så finns det kanske möjlighet att gå vägen att ni får en högre omkostnad. Utifrån det du skriver så räcker inte omkostnaden och det är den som egentligen ska täcka de extra utgifterna. Skriv ner alla utgifter ni haft och har. Skriv även ner kommande större utgifter som ni räknar med att ha så länge som hon bor kvar. Då har ni svart på vitt och det kan vara lättare för kommunen att ta ställning till ersättningen. Ni borde åtminstone kunna få den förhöjda omkostnadsersättningen på 6 347 kr

Om flickan behöver tillsyn utöver "det vanliga" och att en kanske behöver vara hemma på heltid/deltid och då kan kommunen betala ut lönebortfallsersättning. Det ska då vara det faktiska lönebortfallet plus semesterersättning.

Samma sak vid läkarkontakter då man får ta ut vård av barn, att kommunen betalar mellanskillnaden som blir, då man inte får 100 % lönebortfall från Försäkringskassan.

Läs gärna hela SKL´s cirkulär 08:81, kanske hittar du något mer "matnyttigt" i den. Ibland får man vara påstridig just för att de ska få upp ögonen för vilket arbete man faktiskt gör och utifrån det lilla du skriver om flicka så vet jag att det inte är ett lätt jobb. Men har man ingen egen erfarenhet om barn med NPF och allt som man måste göra (stort som smått) så har man heller inte så stor förståelse för att det är ett tufft jobb.

Jag hoppas att det ordnar sig för er och för flicka. Du får gärna skicka PM om du vill prata eller bolla tankar.

Vänliga hälsningar
Anne

Uppdaterad information
I ersättningsrekommendationerna för 2018 så har cirkuläret utökats med vissa rekommendationer som man tidigare var hänvisad till att läsa i 08:81.
Ett tillägg som gjorts när det gäller ersättning till familjehem som tar emot en anhörig är följande:

SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag. Cirkulär 17:52
 
Senast ändrad:
Tillbaka
Topp