Arvode och svårighetsgrad

Hej!

Jag skulle vara oerhört tacksam för lite synpunkter på arvode och svårighetsgrad i vårt uppdrag.

Vår :angel: är i de begynnande tonåren. Hen är lite inbunden, deprimerad, skadar sig själv och har gjort tafatta försök att avsluta sitt liv. Oron brukar komma efter sänggåendet så det blir många vakna, sena kvällar och nätter. Även biosarna har en tendens att höra av sig nattetid...

Hen har en ADHD-diagnos. Det har blivit (och kommer att bli) många besök hos sjuk- samt tandvården och ibland har det blivit riktiga "akututryckningar" med anledning av måendet.

Hen har svårigheter i skolan och behöver stöd och extra hjälp i skolarbetet. Hen har svårt att anpassa sig, vilket i sin tur leder till skolk och ibland konflikter med kamrater. I vissa perioder har vi haft nästan daglig kontakt med skolan.

Hen kan nu också bli aggressiv. Än så länge har det mest stannat vid verbala utbrott men vissa gånger har vi sett fysiska tendenser.

Hen har fått växa upp i missbrukarkretsar med inslag av psykisk sjukdom och kriminalitet så vi har nog ett digert arbete med att få vår :angel: att acceptera samt förstå det "normala livet".

Hur ser ni på det här? Ganska normalt för en familjehemsplacerad ungdom, eller? Och var på SKLs skala om arvode bör ett sådant här uppdrag ligga?

undrar Chicki
 
Önskar att jag hade både tid och orka att skriva mer men min första, spontana tanke är över det du skriver om att biosarna har en tendens att höra av sig nattetid??!!??
INGA mobiler på rummet efter sängdags!
Och inget tillgängligt internet om hen har tillgång till dator/platta på rummet.
Nattsömn är till för vila, inget annat!

Nu måste jag rusa vidare, taxiservicen har inte jullov tyvärr :smirk:
 
Tack honey, för synpunkterna! Var nog lite otydlig... :smirk: Det är vi vuxnas mobiler och bostadstelefon som ringer i tid och otid :x :angel: har de regler som du beskriver!
Hoppas att du har tid att komma med lite mer åsikter. Gott slut och Gott Nytt År!
 
Minsta arvodet är SKL högsta arvode och omkostnad.
Acceptera inget annat enligt min åsikt.

Sammanbrott kommer ofta pga dåligt betalt och en :angel: med mega problem !
 
Ge inte ut privata mobilnummer eller hemnummer till bioföräldrar. Vi har ett särskilt mobilnummer som är till för bios samtal. Den telefonen kan stängas av när det inte är telefontid. Vår finns inte heller möjlighet att lämna meddelande. Våra privata nummer är skyddade.
Detta skapar lugn och ro för barnet men även för bio (efter ett tag när de förstår att ingen förväntar sig att de ska ringa utanför telefontid).
 
Tack ännu en gång för svar och tips!

Vi har inte lämnat ut våra telefonnummer (även om de inte är "hemliga" och går att hitta), utan det har Soc. gjort det när de inte klarat av biosarna :bounce: De har t.o.m. sagt att "det och det" får biosarna ta direkt med oss :? När vi sedan klagar över hanteringen (när det gäller detta och annat) så säger Soc. att vi ska ha en bra relation med dem (Soc. alltså) för att placeringen ska fungera... och de frågor vi ställer besvaras inte :roll:

:angel: själv är inte så intresserad av kontakt med biosarna, i vart fall inte just nu, utan är nöjd med lugnet och tryggheten vi ger. Men så var det ju SoLs kapitel 6, § 1... Vi har också döpt om BBiC till FBiC. F:et ska läsas "Föräldrarnas" :smirk:

Gott Nytt År! önskar Chicki
 
Våra socialsekreterare har bara lämnat ut det numret som är till för föräldrarna. I övrigt tar soc alla diskussioner med bio om de är upprörda. Vi kan alltid hänvisa till dem.
Vi har mycket bra placeringskommuner :razz:
 
Har en liknande :angel: som kom som jour direkt via kommun akut för två år sen o blev kvar :banan:
Blev ett jätte jobb de första åren först nu som vi kan pusta ut. Vi var som blod hundar, möten med mentor en gång i veckan första terminen,internet avstängt kl 22 var kväll o mobiler hos mig vid lägg dax.
nu efter två år är vi på banan med en vilja att göra något går på gymnasiet o frivilligt lägger på kurser för fortsatta studier på högskola.
Nåväl detta är direkt via kommun o aldrig mer. Då det var akut jour lyckades jag från början förhandla mig till högsta arvode enl skl men skulle aldrig fått det höjt då hen krävde mkt i början , omk ligger nästan på det lägsta men då hen har släkt som ofta köper saker o dyrare kläder har vi inte orkat bråka om det.
 
Tack för ännu en synpunkt!

Det är ett "ständigt malande" från Soc. om att vi har för bra betalt :? Men nu vet vi att vi ligger rätt. Hittad en kommun som lagt ut sin klassning på hemsidan och där hamnade vi på högsta eller näst högsta.

Vi hade kännedom om :angel: innan placeringen så vi "lyckades" få högsta arvode, MEN det tog Soc. igen på omkostnaden...! Alltså får vi lägga flera sköna 1000-lappar där istället?! Soc. bara hänvisar till "att då får man ta av sitt arvode" :evil:

Hälsningar

Chicki
 
Kostnader ska ALDRIG betalas med ert arvode! :evil:
Arvodet är er "lön" för arbetet ni lägger ner.
Insisterar dom på för låg omkostnad får de ersätta utgifter mot kvitto istället!
 
Jo visst är det så, honey!
Men "vår" kommun har tydligen som riktlinje att aldrig bevilja mer än SKLs högsta rekommendation (c:a 6 300 kr.) oavsett om :angel:n kanske kostar t.ex. 10-tusen.
Tack för tipset på en ny infallsvinkel!

Hälsningar

Chicki
 
Tillbaka
Topp