Avtal, vad ska finnas med

Hej!
Som särskilt förordnad vårdnadshavare har man ingen försörjningsskyldighet så ersättningen ska fortsätta som tidigare. Man har en skyldighet att söka eventuella bidrag som barnet kan ha rätt till, t.ex. omvårdnadsbidrag (tidigare vårdbidrag), underhållsstöd osv. Pengar som kommer från andra håll dras av från den ersättning man får från kommunen.

En viktig punkt är att det finns med i avtalet att nämnden står för eventuella kostnader vid tvist mellan vårdnadshavare och barnet föräldrar avseende vårdnad, umgänge eller namn. Avtalet upphör när barnet blir 18 år så det är också viktigt att det står med att det gäller fram tills barnet gått ur skolan, (dock längst till 21 år).

Det är svårt att sia om framtiden och ersättningen kan vara väldigt svår att förhandla om. Ett tips är att man är överens om ersättning och innehåll innan det skickas in till tingsrätten. Hur umgänget ska se ut ska inte stå med i det avtal som reglerar den ekonomiska biten, däremot så kan det vara bra om det står med vilket stöd man kan få när vårdnadsöverflytten är klar.

Socialstyrelsen har gett ut handboken Om barnet behöver ny vårdnadshavare, där kan man få lite mer information om vad som gäller.Varma hälsningar
Anne
 
hej
Man skall vara väldigt noggrann när man går in i en VÖF.
Se till att tydligt reglera ersättning samt begära att få hjälp med ex juridiskt stöd vid tvister, stämningar från BIOs och ev även juridiskt stöd om det är problematiska BIOs. I vårat fall finns det en bio förälder och vederbörande är en oerhört kompetent och skicklig rättshaverist så det gäller då att ha stöd. Ersättningar skall kvarstå och i vissa fall skrivas upp med tiden, är det väldigt besvärliga BIOs så se till att få bra ersättning. Om barnet har inkomst ex barnpension eller efterlevande pension från en död förälder kommer inte den levande föräldern behöva betala något stöd. Om barnet får in>60tkr på ett år minskar stödet och kan i helt utebli.


Be om hjälp med överlämning till din hemkommun från placerande kommunen så man slipper förklara allt, ex ett möte.
Skillnaden mellan olika kommuners engagemang är stort. Om det behövs stödperson för umgänge måste man ansöka om detta igen via hemkommunen.
Jag tycker att bytet av kommun var rejält struligt.

Tänk igenom hur framtida kommunikation med BIOs skall fungera, ibland behövs det en mellanhand för detta. Även det kan man be kommunen sköta eller ex få hjälp - stöd med.
Om man har riktigt vettiga BIOs så kan man nog köra enligt standardprogram som finns beskrivet här på forumet eller hemsidan.
MEN. Om det är riktigt struliga och jobbiga BIOs- tänk igenom VFÖ noga. Det kan bli väldigt jobbigtnär kommunen helt plötsligt försvinner och då också allt skydd från kommunen.
 
Tillbaka
Topp