Avtal, vad ska finnas med

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Som särskilt förordnad vårdnadshavare har man ingen försörjningsskyldighet så ersättningen ska fortsätta som tidigare. Man har en skyldighet att söka eventuella bidrag som barnet kan ha rätt till, t.ex. omvårdnadsbidrag (tidigare vårdbidrag), underhållsstöd osv. Pengar som kommer från andra håll dras av från den ersättning man får från kommunen.

En viktig punkt är att det finns med i avtalet att nämnden står för eventuella kostnader vid tvist mellan vårdnadshavare och barnet föräldrar avseende vårdnad, umgänge eller namn. Avtalet upphör när barnet blir 18 år så det är också viktigt att det står med att det gäller fram tills barnet gått ur skolan, (dock längst till 21 år).

Det är svårt att sia om framtiden och ersättningen kan vara väldigt svår att förhandla om. Ett tips är att man är överens om ersättning och innehåll innan det skickas in till tingsrätten. Hur umgänget ska se ut ska inte stå med i det avtal som reglerar den ekonomiska biten, däremot så kan det vara bra om det står med vilket stöd man kan få när vårdnadsöverflytten är klar.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har gett ut ett cirkulär 2004:39 Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar – avtal. Där man kan även läsa lite mer om vad avtalet ska reglera.

Kommentus hemsida kan man kika på det avtal som kan användas idag av kommuner.

Varma hälsningar
Anne
 
Topp