Behandlingshem

Ansvaret för barnet blir ju inte mindre, då man givetvis fortfarande är förälder, har besök, deltar i behandlingar och planeringar, har permissioner och liknande plus att man ju givetvis måste ha barnets rum stå kvar och vänta tills behandlingstiden är över. Detta inklusive resor och förlorad arbetstid kostar ju såklart. Men samtidigt har man ju inte de dagliga kostnaderna för tex mat. Funderar över om de kanske drar ner på underhållsbidrag tex?

När barnets mående borde få stå ensamt i fokus känns detta som jobbig fråga :(
 
När vår ungdom åkte till behandlingshem försvann vår ersättning och omkostnad eftersom ungdomen bara kan vara inskriven på ett ställe samtidigt enligt vår kommun. Att vara inskriven på behandlingshem och samtidigt betala ut ersättning till ett familjehem går alltså inte enligt vår kommun.
 
hjärterum sa:
När vår ungdom åkte till behandlingshem försvann vår ersättning och omkostnad eftersom ungdomen bara kan vara inskriven på ett ställe samtidigt enligt vår kommun. Att vara inskriven på behandlingshem och samtidigt betala ut ersättning till ett familjehem går alltså inte enligt vår kommun.

Hade ni då vårdnaden om ungdomen eller var det en vanlig SOL/LVU-placering?
 
Barnet är ju inte bara folkbokförd hos mig, utan jag har ju allt juridiskt ansvar för hen. Det måste ju innebära en viss skillnad jämfört med när man inte har det. Inbillar jag mig i alla fall.
 
Nu är ungdomen placerad på behandlingshem och jag vet lite mer om det ekonomiska (dock inte allt).

Som särskilt tillförordnad vårdnadshavare har man ett civilrättsligt avtal med placeringskommunen. Detta förändras inte iom en placering på behandlingshem. Man deltar ju fortfarande i alla juridiska beslut, man besöker och deltar i planering och behandling. Därför kvarstår ersättningen enligt kontraktet.

Däremot är tanken att underhållet som betalas via försäkringskassan dras in liksom barnbidraget, eftersom man inte har barnet i sin vård så att säga.

Man har rätt till reseersättning om behandlingshemmet ligger en bit bort, och detta betalas av den kommun som placerar ungdomen på behandlingshemmet, dvs inte nödvändigtvis ursprungskommunen.
 
Tillbaka
Topp