Behandlingsplan/Handlingsplan/arbetsplan

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Hej!
Med litet genant leende, måste jag erkänna att det har skrurit sig mellan och och placerarkommunen. :evil:
Vi har blivit oense om vad och vem ska göra vad när det gäller våra barn.
Jag har efterlyst en behandlingsplan/handlingsplan som vi har fått tidigare för andra kommuner som har haft sina barn hos oss, men vår nuvarande kommun har haft sina barn placerade i över 4 ½ år hos oss, men inte skrivit någon som helt plan frö barnen.
Vi har ett avtal där det står att vi ska under vårdtiden verka för målsättningen i den separat formulerade arbetsplan/behandlingsplan.
Men nu när ord står mot ord så har vi en "muntlig" plan enl. soc.sekr.
KAN DETTA VARA RIMLIGT??? Hur har ni det. har ni en plan för era barn och vad står det i den som helhet.
Nu kan man vara efterklok att allt man har gjort utredningar, men att man inte förstått vad plac.kommunen har för ansvar eller del i det jobb man lägger ner på så känns det lite tungt.......suck!
En fråga till:
Har ni haft möjlighet att läsa anteckningarna som skrivs om er på möterna, eller deras tankar i familjehemsakten??? För visst måste det finnas familjehemsakt hos dem...
 
Vi har inte fått läsa vad som skrivits om oss, varken på möten eller i famhemsakt. Jag är övertygad om att det förts en hel del anteckningar om oss nämligen. Vi är inte hundar som sätter oss på kommando och vi är inte heller döva och gör som vi vill...men vi är nog inte lätta.

Den enda träff vi hade med soc under 3-4 år var en gång i halvåret hos soc när vårdplanen gicks genom. Det var alltid samma ska...hur skulle umgänge se ut under kommande tid och vad hade de för förväntningar på hur barnet utvecklades, reaktioner på umgänge och liknande.
Sen fick vi en ny umgängesplan och allt flöt vidare utan ngr direkta mål.

Jag själv kommer aldrig mer att godkänna ngt muntligt. Jag vill ha allt på ppr. Så fort soc ändrar på ngt vill jag att de mailar mig, jag skyller på att jag inte har ppr och penna framför mig just då eller att jag inte kommer ihåg så många saker som de sagt etc. Allt för att få dem att posta eller maila. Sagda ord blir lätt moment 22 men ord som är skrivna är mkt svåra att krångla sig ur.

Om inte soc vill ger er en handlingsplan så prata med Länsstyrelsen. De kan säkert ge tips om hur ni ska gå tillväga!
 
vi har träffar med soc varannan månad trots att det inte är en "svår" placering. Soc. kommer hit och stannar ca. 2 timmar. Jag upplever att de lyssnar och tar till sej våra synpunkter och ideer. Vår soc.sekreterare är jättebra!
 
I FaCO:s handbok finns förslag på vad en genomförandeplan ska innehålla och färdiga blanketter samt ett förslag på ett avtal. För att få tillgång till handboken kan man beställa en kod för 100 kr. Information finns på FaCO:s hemsida.
Mat-tilda
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp