Deklarera familjehem, jourhem kontaktfamilj 2019

Hej!
Snart är det dags att deklarera. Som familjehem, jourhem och kontaktfamilj så är inte ovanligt att man får restskatt. Om man har inkomster från flera håll kan det innebära att man når taket för statlig inkomstskatt på den sammanlagda inkomsten. Ett tips är att jämka för att minska risken för restskatt eller iallafall att summan blir lägre. Jämkning kan man göra via Skatteverkets hemsida när som helst under året.

När man får underlaget till sin inkomstdeklaration, är uträkningen gjord på att betala skatt på både arvodet och omkostnadsersättningen. På inkomstdeklarationens första sida finns olika punkter. Några av dem är förifyllda.

① Inkomster – Tjänst
Ruta 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
Här finns arvodet medräknat.

Ruta 1.2 Kostnadsersättningar
Här står en summa förtryckt med den omkostnadsersättning man fått utbetalt. Den summan ska dras av i sin helhet under punkt 2, se nedan.

② Avdrag - Tjänst
Ruta 2.4 Övriga utgifter
Man får bara göra avdrag för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. Fyll i hela beloppet, skatteverket drar sedan bort allt utom de 5 000 kronorna, som vi får betala skatt på.

Har man missat att göra avdrag så kan man få ändrat i deklarationen. Kontakta Skatteverket för mer information.

Jag har tidigare gjort ett litet infoblad tillsammans med FaCO, med lite mer information kring ersättningar och deklaration. Den hittar du HÄR.

Om du fått din deklaration så kan du redan nu räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida. Glöm inte att ändra inkomstår till 2018! Den 19 mars öppnar e-tjänsten för att deklarera.

Skatteverket information
Mer information om omkostnadsersättningar och avdrag finns på Skatteverkets hemsida:
 
Senast ändrad:
Tillbaka
Topp