Ekonomiska ersättningar

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Undrar bara om det är andra ekonomiska ersättningar som start upp? Hörde något om eventuell ”semestertillägg”. Vill bara ha en liten koll, även om det ekonomiska inte är det avgörande. Utan vill bara ha en hum hur man ska tänka under processen.
 
Vissa ger ett extra semestertilläg på den fasta omkostnaden varje månad som det är upp till er att spara och använda "rätt".
Andra får man äska med faktiska kostnader inför utgiften.
När vi hade fast placering, för många år sedan, fick vi äska en semester om året valfritt charter eller skidsemester.
Det absolut bästa är att fråga de man ev tänker jobba med hur deras policy är.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp