Ersättning efter vårdnadsöverflytt

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Enligt 2023 års rekommendationer så ska arvodet höjas med 2991 kr sedan 2020 års nivå för familjehem. Enligt vår kommun så gäller inte detta efter en vårdnadsöverflytt. Då gäller 1,9 %. typ 300 kr
Det känns mycket orättvist, och känslan blir ju att "acceptera aldrig en vårdnadsöverflytt" Vi lever ju i samma ekonomiska verklighet som oavsett om det skett en vårdnadsöverflytt eller inte.
Hur har era kommuner resonerat?
 
Jag har sett i en del FB grupper att kommunerna resonerat olika. Någon har även publicerat ett svar från SKR som rekommenderar att höjningen inte gäller om VÖF gjorts före 2023 men gäller för de som gör VÖF under 2023 och framåt.

Min kommun valde att ge samma höjning till alla, vilket borde vara självklart. Vårt jobb är inte mindre viktigt bara för att vi valt att göra VÖF före 2023. Min gissning är att de försöker blidka kommunerna eftersom det blev en ökning ekonomimässigt. SKR har ingen förankring i verkligheten trots att föreningarna inom familjehemsvården försökt att berätta om vårt uppdrag för att höja statusen, tyvärr utan framgång. Jag var en av dem som hade möte med Cecilia Moore på SKR när de skulle se över rekommendationerna. Ett bra möte men så här i efterhand så lyssnade man inte på vad jag/vi sa. De är en intresseorganisation för kommunerna, vi som gör det verkliga jobbet har "bara" ett uppdrag.
 
Enligt 2023 års rekommendationer så ska arvodet höjas med 2991 kr sedan 2020 års nivå för familjehem. Enligt vår kommun så gäller inte detta efter en vårdnadsöverflytt. Då gäller 1,9 %. typ 300 kr
Det känns mycket orättvist, och känslan blir ju att "acceptera aldrig en vårdnadsöverflytt" Vi lever ju i samma ekonomiska verklighet som oavsett om det skett en vårdnadsöverflytt eller inte.
Hur har era kommuner resonerat?
Ja men så synd om er då!

För dig verkar allt handla om pengar. Eller har jag fel?
 
För övrigt tycker jag att det borde ligga på kommunens ansvar att även skjuta till pengar till föräldrar som ska till barnets nya stad. De har faktiskt också kostnader.
 
Ja men så synd om er då!

För dig verkar allt handla om pengar. Eller har jag fel?
Det här är ett forum för dem som är familjehem. Om du är frustrerad och har åsikter kring hur socialtjänsten handlägger ditt ärende så ber jag dig att du vänder dig dit. Detta familjehem har inget med ditt ärende att göra.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp