Ersättning för...

Hej
Undrar vad jag ska begära i ersättning för två flickor i åldern 3 och 6 år. Vet inte vad arvodet ska ligga på. Vad har ni?
 
Hej! Det beror lite på svårighetsgraden av uppdraget och om du har uppdraget direkt från kommun eller via konsulentstyrd verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting har utfärdat rekommendationer man kan titta på som de flesta kommuner följer. När vi arbetar för kommun har vi ersättning dels för förlorad arbetsinkomst och dels omkostnadsersättning och arvode. När man arbetar för företag/organisation är det inte ovanligt att man inte har någon ersättning specifikt för förlorad arbetsinkomst utan att man istället har ett högre arvode som ska täcka den kostnaden. Här är länken till SKLs rekommendationer.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html
 
Tillbaka
Topp