Ersättningsrekommendationer för 2019

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har släppt rekommendationerna kring ersättningar till familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 2019.

Jag avvaktar med att lägga in siffrorna på hemsidan tills vi gått in i ett nytt år men om ni vill läsa dem redan nu så finns de här:
- 18:60, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
- 18:61, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
- 18:62, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS

Det som skiljer sig från föregående år är att den extra omkostnaden om 130 kr har tagits bort eftersom Skatteverket inte godkänner den som en omkostnad utan som skattepliktig inkomst.
Mer information finns på Skatteverkets hemsida. Skatteverket har även gjort informationen till familjehem lite tydligare HÄR.

Ha det bra så länge i höstmörkret :)

Varma hälsningar
Anne
 
Tillbaka
Topp