Ersättningsrekommendationer för 2020

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Ersättningsrekommendationerna för 2020 finns nu att läsa på SKR´s hemsida. I november bytte SKL namn till SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Jag avvaktar med att lägga in siffrorna på hemsidan tills vi gått in i ett nytt år men om ni vill läsa dem redan nu så finns de här:
- 19:44, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
- 19:45, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
- 19:46, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS

Har ni några funderingar, skriv en rad här eller skicka ett meddelande till mig.

Ha det gott!

Anne
 

anne

Administrator
Forumpersonal
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp