Ersättningsrekommendationer för 2020

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Ersättningsrekommendationerna för 2020 finns nu att läsa på SKR´s hemsida. I november bytte SKL namn till SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Jag avvaktar med att lägga in siffrorna på hemsidan tills vi gått in i ett nytt år men om ni vill läsa dem redan nu så finns de här:
- 19:44, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
- 19:45, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
- 19:46, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS

Har ni några funderingar, skriv en rad här eller skicka ett meddelande till mig.

Ha det gott!

Anne
 
Tillbaka
Topp