Forskning om att ha flera placeringar?

Vilken fin och bra sida detta är, hittade hit idag som först!:cool:

Jag och min sambo är familjehem sedan fyra och ett halvt år. Vi har en placering som fyller 12 i år, han har varit hos oss i fyra år. Vi hade under två år två placeringar till, alltså totalt tre placeringar samtidigt. De båda senaste har blivit vuxna och flyttat ut.
Nu är vi sugna på att ta in ett barn till i vår familj, min sambo är hemma på heltid och det finns gott om plats i huset. Då säger 12 åringens handläggare att det finns forskning som säger att det inte är bra för placerade barn att få "placeringssyskon". De sätter sig alltså lite på tvären och vill inte godkänna detta. Till saken hör att när de båda som nu har flyttat ut skulle placeras jobbade vi med ett konsultföretag som körde över 12 åringens soc. och placerade trots att soc. inte vill detta, vilket gör att de är ännu mer på sin vakt nu.

Vi har landat i att vi tänker ta en placering till iallafall eftersom vi är riktigt priviligierade som kan ha en vuxen hemma på heltid, känns orättvist att inte kunna erbjuda vår hjälp när vi vet att det finns så många barn som behöver hjälp.

Efter denna långa utläggning kommer så min fråga: Är det någon som sitter på forskning som styrker att det är bra för placerade barn att ha "placeringssyskon"? Eftersom soc. hävdade att de hade forskning som visade att det var negativt vill jag gärna kunna visa motsatsen.
Jag är ju av den fasta övertygelsen att de allra flesta barnen mår bra av att ha syskon, självklart under ordnade former och att vi ser till att alla mår bra och får det de behöver.
Det vore så intressant att höra era erfarenheter av detta!

/Madde!
 
Hej!
Kul att du hittat hit :)

Det skulle vara väldigt intressant att få ta del av den forskningen att det inte är bra för placerade barn att få "placeringssyskon". Det har jag inte hört talas om tidigare. Det jag har hittat när jag sökt är boken "Att leva fostersyskon" som är ur ett biologbarns synvinkel och att i handboken från Socialstyrelsen ”Placerade barn och unga” (sid 166) att man nämner att det kan vara "problematiskt ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt att en familj tar emot fler barn än vad som är rimligt utifrån de berörda barnens behov". Men det står också att det inte finns någon regel för hur många barn man får ta emot men att det ska anmälas till IVO om familjehemmet har fler än tre barn placerade.

Vid en placering så är en bra matchning väldigt viktig. Vilket behov har barnet som bor i familjen, vilka resurser har familjen att kunna möta barnet och eventuellt ett nytt barn som kan behöva mycket stöd. Som familjehem är det viktigt att ha en dialog med den placerade kommunen och det placerade barnet, även om man bestämmer själv över sin familj, så kan det bli gnissel om man tar emot fler barn utan att kommunen är med på det. I värsta fall kan det resultera i att kommunen flyttar barnet.

Jag tycker att kommunen ska utveckla sina tankar mer. Fråga vart ni kan läsa om forskningen så ni kan ha en vidare dialog kring det.

Hälsningar
Anne
 
Hej!
Kul att du hittat hit :)

Det skulle vara väldigt intressant att få ta del av den forskningen att det inte är bra för placerade barn att få "placeringssyskon". Det har jag inte hört talas om tidigare. Det jag har hittat när jag sökt är boken "Att leva fostersyskon" som är ur ett biologbarns synvinkel och att i handboken från Socialstyrelsen ”Placerade barn och unga” (sid 166) att man nämner att det kan vara "problematiskt ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt att en familj tar emot fler barn än vad som är rimligt utifrån de berörda barnens behov". Men det står också att det inte finns någon regel för hur många barn man får ta emot men att det ska anmälas till IVO om familjehemmet har fler än tre barn placerade.

Vid en placering så är en bra matchning väldigt viktig. Vilket behov har barnet som bor i familjen, vilka resurser har familjen att kunna möta barnet och eventuellt ett nytt barn som kan behöva mycket stöd. Som familjehem är det viktigt att ha en dialog med den placerade kommunen och det placerade barnet, även om man bestämmer själv över sin familj, så kan det bli gnissel om man tar emot fler barn utan att kommunen är med på det. I värsta fall kan det resultera i att kommunen flyttar barnet.

Jag tycker att kommunen ska utveckla sina tankar mer. Fråga vart ni kan läsa om forskningen så ni kan ha en vidare dialog kring det.

Hälsningar
Anne

Tack snälla för dina kloka tankar!
Självklart tänker vi i första hand på barnen både det som redan finns hos oss men också på det nya, att matchningen stämmer osv.
Jag ska absolut be om att få läsa forskningen som hon hänvisar till. Jag återkommer i ärendet! :)
 
Tillbaka
Topp