Fundering ang. famhems-placering av vårdnadsöverflyttat barn och ekonomi

Ponera att ett familjehemsplacerat barns vårdnad blivit överflyttad till familjehemmet, och sedan en situation uppstår där barnet behöver familjehemsplaceras igen. Det ursprungliga familjehemmet ska fortsätta ha kontakt med barnet, och planen är att barnet ska tillbaka till detta hem efter den nya placeringens slut.

Vad händer då rent ekonomiskt?
Barnbidrag och underhållststöd som utbetalas av försäkringskassan dras tillbaka.
Vad händer ut med arvode och omkostnadsersättning? Försvinner allt? Delar?
Vem betalar underhållet? Ursprungskommunen? Familjehem 1?
 
Hej!
Svårt att svara på denna fråga.
Ditt "fall" kan liknas vid om en placering flyttas till ett HVB-hem och familjehemmet har vårdnaden. Då ligger försörjningsansvaret på nya familjehemmet (HVB-hemmet) och de får arvode och omkostnadsersättning. Om ni som familjehem står kvar och har barnet hos er vissa helger och på lov så utgår kontaktfamiljsersättning till er. Den ersättningen brukar vara SKL:s rekommendationer för barn i familjehem och är åldersindelat. Lägsta för barn 13-19 år är 7 733 kr delat på 30 dagar. Den dagersättningen är dubbel lördag och söndag om barnet är hos er t.ex varannan helg. Om det är längre tid t.ex. på sommarlov är det inte dubbelt på helgerna. En helg räknas som 2½ dygn. Omkostnaden räknas 4 480 - studiebidrag delat med 30 och är inte dubbelt på helger.
Barnbidraget och underhållsstödet dras tillbaks och tillfaller nya familjehemmet om de fortsättningsvis ska ha hand om alla inköp, semestrar, sportutrustningar mm.
Underhållet betalar föräldrarna till soc. som lägger in det i nya familjehemmets omkostnadsersättning. Här borde det vara soc. som anmäler till FK. att underhållet ska gå till soc. i stället. Men den frågan är jag inte säker på så kolla med FK.
Avtalen är alltid förhandlingsbara, men ofta får man bara ett avtal att skriva på. Gör inte det om ni inte är nöjda med avtalet för det är svårt att förhandla efter att det är påskrivet.
 
Tillbaka
Topp