Händer det ?

Funderar på om någon har förlorat i rätten när soc anser att det finns skäl för vöf ?
Och vad händer i så fall ?
Försvinner lvu ?
Mycket att ta ställning till ...... :?
 
Vi fick vöf på vår SOL placering i dec. Bio överklagande i hovrätten,de nekade oss VÖF trots att vår lilla har bott hos oss i 6 år. Kontakten med biologisk familj har skötts trots missbruk. Nu vill de ta hem...
 
År 2012....
Saxat från:
https://www.advokatsamfundet.se/Advokat ... -ett-barn/


Socialstyrelsens senaste rapport Barn och unga – insatser 2012 visar att cirka 20 800 barn var omhändertagna i en så kallad heldygnsinsats den 1 november 2012. Av dessa hade 15 300 frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen, SoL, 5 200 hade tvångsvård enligt LVU och knappt 300 blev omedelbart omhändertagna enligt LVU, vilket tillåts före lagprövningen i akuta lägen.
 
Tillbaka
Topp