Höga krav

Vi har blivit tillfrågade om vi kan ta emot en placering som finns ett par timmar från där vi bor. Tanken med placeringen var att hen behövde komma ifrån sin hemkommun. Vi visste att det skulle vara ganska täta umgängen och vi gjorde bedömningen att vi fixade det trots ett antal timmars körnin för vår del.
Vi har nu fått veta att kommunen ska kontraktera en kontakfamilj som står placeringen nära.
Vi är positiva till att hen självklart ska ha en kontakt till viktiga personer men vi känner också en oro att det blir ytterligare en påfrestning och tider att passa för vår familj. Utöver alla möten, anknytningkurser (som soc vill att vi går) och umgängen undrar jag när vi ska vara en "vanlig" familj och landa i den nya familjesituationen. Känner att vi som familjehem inte har någon "egen" socialsekriterare som för våran talan utan dom kör på utan att diskutera med oss. Ser inga problem med själva placeringen men börjar få kalla fötter inför att samarbeta med denna kommun. Grrr frustrerad! Har vi något att säga till om?
 
Jag tycker att ni har något att säga till om! Jag är delaktig i umgängestiderna och kan säga till om tider inte passar.
Soc har erbjudit oss kurser och träffar men jag har sagt att det är omöjligt och de förstår helt och hållet.
Vi är familjehem och inga slavar....
 
Topp