Handelsbolag- enskild firma

Hej! Vi har två familjehems-placerade hos oss som mamman i familjen får all arvode för. Skulle det vara bättre att ha handelsbolag/enskild firma för oss?
 
Nej, troligtvis inte. Om man har så hög stadigvarande ersättning från placeringarna att man har det som sin huvudsakliga sysselsättning räknas man som HVB-hem och det är tillståndspliktigt. Då får man själv fakturera kommunerna och betala in skatt, sociala avgifter, försäkringar och pensionsavsättningar. Mer om den placeringsformen finns att läsa om på IVO:s hemsida.
 
Tillbaka
Topp