Hur använder ni omkostnaden?

Vi har ca 5600 från soc + barnbidraget.

Jag tar av de pengarna 1000 kr till mat och 2000 för boende. Resten av pengarna sätts på hens konto och används till leksaker och kläder och annat som behövs köpas eller aktiviteter.

Sparar ni pengar som barnet ska kunna ha när den är 18?

Något annat att tillägga om omkostnaden? :)
 
Vår omkostnad har alltid gått direkt in i familjens totala inkomst.
När det blivit "för mycket" på kontot har vi fördelat det över andra, både spar och semesterkonton.

När vi hade fast placering sparade vi lika mycket i månaden till hen som till våra bio, dock på ett konto i vårt namn för att inte bio skulle kunna komma åt pengarna.
När placeringen avbröts på ett "dåligt" sätt talade vi om att vi hade dessa pengarna i hens namn men att hen inte skulle få dom nu.
Tur var det för efter två dåliga placeringar fick hen egen lägenhet och då hjälpte vi till att "starta upp" med möbler och dylikt för dom pengarna, givetvis i samförstånd med hen.
 
Tillbaka
Topp