Hur deklarerar man som familjehem, jourhem, kontaktfamilj?

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Nu är det dags att deklarera igen. Om du fått din deklaration så kan du redan nu räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Räkna ut din skatt. Glöm inte att ändra inkomstår till 2021! Den 15 mars öppnar e-tjänsten för att deklarera.

Jag har fått restskatt
Som familjehem, jourhem och kontaktfamilj så är det inte ovanligt att man får restskatt. Om man har inkomster från flera håll kan det innebära att det har dragits för lite skatt på den sammanlagda inkomsten. Ett tips är att jämka för att minska risken för restskatt eller iallafall att summan blir lägre. Jämkning kan man göra via Skatteverkets hemsida: Jämkning när som helst under året.

Vilka avdrag får jag göra?
Man får endast göra avdrag för den omkostnadsersättning som man har fått utbetalt. Om du är osäker på om du får göra avdrag för en viss kostnad, kontakta Skatteverket för korrekt information.

När man får underlaget till sin inkomstdeklaration, är uträkningen gjord på att betala skatt på både arvodet och omkostnadsersättningen. På inkomstdeklarationens första sida finns olika punkter. Några av dem är förifyllda.

① Inkomster – Tjänst
Ruta 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
Här finns arvodet medräknat tillsammans med dina andra eventuella inkomster.

Ruta 1.2 Kostnadsersättningar
Här står en summa förtryckt med den omkostnadsersättning man fått utbetalt. Den summan ska dras av i sin helhet under punkt 2.4, se nedan.

② Avdrag - Tjänst
Ruta 2.4 Övriga utgifter
Här fyller du i hela beloppet som står under 1.2. Skatteverket drar sedan bort allt utom de 5 000 kronorna, som vi får betala skatt på. Man får endast göra avdrag för den omkostnadsersättning som man har fått utbetalt. Mer information finns på Skatteverkets hemsida: Omkostnadsersättning till familj - vilket underlag krävs?

Jag har missat att göra avdrag tidigare år, hur gör jag då?
Har du missat att göra avdrag så kan du få ändrat i deklarationen. Du kan göra ändringar sex år efter inkomståret. Du hittar mer information på Skatteverkets hemsida: Svar på vanliga frågor.

Vill du veta mer?
Vill du läsa mer om ersättningar, arvode och omkostnadsersättning så finns mer information på vår hemsida under Ersättningar.

Mer information om omkostnadsersättningar och avdrag på Skatteverkets hemsida:
 
Tillbaka
Topp