Hur fungerar det?

Hej!
Undrar om någon har koll på det här med vårnadsövetflytt.
Vi har en placering som har bioföräldrar som överklagar allt som går att överklaga.
Hur skulle det kunna se ut efter en vårdnadsöverflytt?
Kan de överklaga beslut av vårdnadsöverflytt hur många gånger som helst och under hur lång period som helst?
Hur kan umgänget efter vårdnadsöverflytt se ut? Kan beslut om umgänges begränsning överklagas i all oändlighet?
Vår placering tillhör idag en annan kommun går det att få fortsatt stöd rund umgängesbitarna från nuvarande kommun eller skrivs det över till hemkommun?

Många frågor blev det! Skulle bli väldigt glad om någon kan hjälpa mig då soc inte har några svar att ge.
 
Hej!
Ja de kan överklaga men det måste finnas ändrade förhållanden/omständigheter för att det ska tas upp då det ska utredas innan vad som är bäst för barnet. Det är lite kluvet när det gäller VÖF och vad kommunerna anser är bäst. En del säger att umgänget måste fungera, andra menar på att fungerar umgänget så finns det ingen anledning till en VÖF. I avtalet som man skriver vid en VÖF så ska det stå med att kommunen ska stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell tvist. Jag såg nu i avtalet att det står att nämnden kan bevilja ersättning för familjerättsliga tvister.

Hur stödet ser ut efter en VÖF är olika. Det är väldigt viktigt att detta har gåtts igenom innan. Så här står det i socialtjänstlagen, 6 kap 11 §
11 § Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd.

Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det. Lag (2012:776).


Jag fann en dom från Svea hovrätt som kanske kan var intressant att läsa hur det kan se ut när rätten beslutar om umgänget efter en VÖF.
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemById)/JUCN04-06material/$FILE/Svea hovrätts dom 150323.pdf

Soc borde kunna svara på alla era frågor. Det är viktigt att soc har kunskap kring VÖF, så att inget missas, särskilt när det gäller allas roller efter en VÖF och avtalsbiten. Det är mycket att tänka på och det är massor med känslor inblandade som kan göra det svårt.

Hoppas du fick svar på några av dina funderingar :).

Anne
 
Tack för svar!
Jag har påtalat att det ska stå med i avtalet att de ska stå för eventuella rättegångskostnader.
Nu har jag fått som svar att det ska gå genom våran hemförsäkring? Jag kommer inte vidare i frågan då våra soc.sekr har lyft det med sin chef och hon står helt fast i att det ska gå till så.
Har hört från flera håll att det är viktigt att det skrivs in i avtalet.
mvh
 
Hej!
Jag kikade lite på vad som står i avtalet från SKLkommentus som är en färdigtryckt blankett som man bara fyller i. Där står följande:

Särskilda ersättningar

4 §
Nämnden kan bevilja vårdnadshavaren ersättning för kostnader för familjerättsliga tvister mellan vårdnadshavaren och barnets föräldrar avseende vårdnad, umgänge eller namn.
Ersättning kan lämnas för kostnader som inte täcks av försäkring eller allmän rättshjälp. Ersättning kan lämnas under förutsättning att anmälan görs till nämnden redan när en familjerättslig tvist aktualiseras.


Texten blir ju lite luddig men är den standard text som används vad jag sett. Jag reagerade också på den när vi skulle skriva på avtalet men sa inget, ville bara att det skulle vara över efter många tuffa år. De ska ju i allafall betala självrisken som uppstår. Men jag vet inte hur det ser ut med rättsskyddet på hemförsäkringen, det kanske ser olika ut också. Hör med ert försäkringsbolag och se vad de säger hur det brukar fungera vid tvister.

Det som är bra att ha med sig är att ett avtal kan egentligen formuleras "hur som helst" så länge som båda parter är med på det. Det finns som sagt en färdig blankett när det gäller ersättning efter en VÖF men jag vet att en del skriver eget men har den andra som mall.

Här hittar du framsidan på avtalet, där ovanstående text finns.

Anne
 
Tillbaka
Topp