Hur funkar det vid vårdnadsöverflytt?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Jag har lite funderingar...Om ett barn blir vårdnadsöverflyttat till familjehemmet, får man då som familjehem gemensam vårdnad med föräldrarna eller förlorar de vårdnaden helt? (Idag är föräldrarna vårdnadshavare) Kan en vårdnadsöverflytt genomföras utan de biologiska föräldrarnas samtycke? Utgår ersättning (både arvode och omkostnadsersättning) även efter vårdnadsflytten? Många frågor, hoppas ni kan hjälpa mig att ge svar på några :razz:
 
Hej!
Svarar direkt under dina frågor :razz:

Om ett barn blir vårdnadsöverflyttat till familjehemmet, får man då som familjehem gemensam vårdnad med föräldrarna eller förlorar de vårdnaden helt?
Vid en vårdnadsöverflytt så flyttas vårdnaden från den biologiska föräldrarna till familjehemmet. Familjehemmet blir då särskilt förordnade vårdnadshavare.
Så som svar på din fråga ja, de förlorar vårdnaden helt.

Kan en vårdnadsöverflytt genomföras utan de biologiska föräldrarnas samtycke?
Det enkla svaret är ja. Så enkelt är det dock inte i verkligheten. Man försöker alltid att få med föräldrarna i detta så det gynnar det fortsatta samarbetet mellan biologfamiljen, barnet och familjehemmet. Men i en del fall så är det helt enkelt inte möjligt och man bedömer efter en vårdnadsutredning att det bästa för barnet är att det sker en vårdnadsöverflyttning. Socialnämnden skickar då in en ansöka om flyttad vårdnad till Tingsrätten som i slutändan är de som beslutar om det ska ske en överflytt eller inte.

Utgår ersättning (både arvode och omkostnadsersättning) även efter vårdnadsflytten?
Som särskilt förordnad vårdnadshavare så är man inte försörjningsskyldig så den placerande kommunen ska fortsätta att betala ut arvode och omkostnadsersättning. Man har en skyldighet att söka de eventuella bidrag som barnet kan ha rätt till så som ev. vårdbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd m.m. Arvode och omkostnad reduceras med motsvarande summa som kommer från t.ex. försäkringskassan.

Det finns en handbok, Om barnet behöver ny vårdnadshavare som Socialstyrelsen gett ut som ger många svar på frågor som man kan ha.

Har du fler frågor, så fråga på. Vårdnadsöverflyttning har vi gjort två gånger så vi har lärt oss en hel del på det :razz:

Hälsningar
Anne
 
Tack för svaret Anne! Nu klarnar det lite för mig :razz:
Vet du om de biologiska föräldrarna har möjlighet att återfå vårdnaden efter en vårdnadsöverflytt? Jag har hört något om att de isf får driva det själva i rätten, men innebär det då att vi som familjehem också måste stå för kostnader som kommer med rättegångar osv?
Tack för tipset om handboken! Det ska jag verkligen kolla upp.
 
Hej!

Vet du om de biologiska föräldrarna har möjlighet att återfå vårdnaden efter en vårdnadsöverflytt?
Ja den möjligheten finns eftersom en vårdnadsöverflytt inte är att likställa med en adoption. Man kan jämföra förhållandet som mellan två föräldrar, men här blir vi familjehemsföräldrar ena föräldern och biologföräldrarna den andra. Några garantier finns inte men skulle föräldrarna vända sig till Tingsrätten och begära vårdnaden åter så ska det finnas mycket särskilda skäl till varför vårdnaden skulle flyttas tillbaka. Tingsrättens uppdrag är att se till barnets bästa.
Därför är det viktigt att försöka att få med biologföräldrarna i detta. Det kan vara så att biologföräldrarna hela tiden begär hem barnen och där det finns konflikter mellan familjehem och bio, då är kanske inte en överflytt är det bästa.
Ibland kan det vara så att det bästa är ändå att göra en vårdnadsöverflyttning men att man då inte flyttar över vårdnaden till familjehemsföräldrarna utan till en utomstående. Barnen är fortsatt placerade men biologiska föräldrarna har inte längre vårdnaden och barnet får på så sätt växa upp i trygghet i familjehemmet.

Jag har hört något om att de isf får driva det själva i rätten, men innebär det då att vi som familjehem också måste stå för kostnader som kommer med rättegångar osv?
I avtalet som skrivs efter en överflytt är gjord så ska det stå med att kommunen står för kostnaderna som blir vid en eventuell tvist.
Det finns ett cirkulär som Sveriges kommuner och Landsting, 2004:39, gett ut. Där står det så här om särskilda ersättningar:
4 §
Nämnden kan bevilja vårdnadshavaren ersättning för kostnader för familjerättsliga tvister mellan
vårdnadshavaren och barnets föräldrar avseende vårdnad, umgänge eller namn.
Ersättning kan lämnas för kostnader som inte täcks av försäkring eller allmän rättshjälp. Ersättning kan lämnas under förutsättning att anmälan gjorts till nämnden redan när en familjerättslig tvist aktualiserats.


Det finns även en bilaga där man kan ser ett förslag på hur ett avtal kan se ut. Viktigt att veta är att detta avtal endast ska reglera den ekonomiska ersättningen.

Hälsningar
Anne
 
Då frågar jag en sak... blev lite intresserad av det där med att en annan utomstående kan bli vårdnadshavare om familjehemmet inte blir det- var står det att finna mer att läsa om det? Hade varit bra att ta upp med o visa för vissa socialtjänster som inte verkar veta vad det är. Har läst om det förut- men finenr det inte igen.
 
Gör mitt bästa... sa:
Då frågar jag en sak... blev lite intresserad av det där med att en annan utomstående kan bli vårdnadshavare om familjehemmet inte blir det- var står det att finna mer att läsa om det? Hade varit bra att ta upp med o visa för vissa socialtjänster som inte verkar veta vad det är. Har läst om det förut- men finenr det inte igen.

Det heter visst tillförordnad vårdnadshavare, våran :angel: vi hade förut fick en sån utsedd av Tingsrätten.
Det var våran ängels äldre systers familjehemmsmamma som blev det.
I hennes papper hon fick stod det att hennes uppgift var att "se till barnets bästa".
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp