Hur har era uppdrag avslutats?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Hej!
När ert uppdrag avslutats av soc, hur görs det då? Har ni träffats och gjort ett gott avslut där ni alla tittat på vad som varit bra och vad som kunnat gjorts, från alla parter, annorlunda? Någon form av summering? Själva har vi bara fått en bit kollegiepapper där det stod hur mycket pengar vi skulle få under uppsägningstiden. Som om vi brydde oss?!? Vi har aldrig från soc sida fått en förfrågan om hur vi eller våra barn känner det eller hur vi går vidare. Finns det inte några riktlinjer hur man ska behandla och ta hand om familjehem?
 
Hej!
Tyvärr så verkar det vara väldigt olika när det gäller avslut, som med så mycket annat. I skriften "Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende" står det:

Allmänna råd
Genomförandeplanen bör i god tid innan vården upphör kompletteras med uppgifter om hur barnet eller den unge ska förberedas för tiden efter att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende har avslutats.
SOSFS 2012:11

Så det generella rådet är att man i god tid gör en planering för avslut. Det står även litegrann i handboken "Barn och unga i familjehem och HVB".

Föreningen Socionomer inom familjehemsvård (FSF) har även tagit fram ett dokument, visserligen mer riktat till barn som flyttar till eget boende, men det finns några saker där som man kan ta med sig, finns här.

Sen kan jag tänka att varje kommun har egna riktlinjer för hur planeringen kring ett avslut ska ske. Sen kan verkligheten ibland se helt annorlunda ut.

Vi hade ett barn jourplacerat som skulle vidare till familjehem. Där ordnade vi själva så barnet skolades in i nya hemmet och fick ett så bra avslut som möjligt. Sen kom soc och hämtade alla barnets saker och därmed var det avslutat. Inte optimalt men vi gjorde det bästa av situationen. Vi hade gärna sett en planering där barnet var i fokus och att alla inblandade visste vad som skulle ske och när. Barnet behöver få tid att vänja sig och bearbeta en flytt, men också vi som funnits där för barnet, kanske under lång tid. Stöd från handläggaren under hela processen är viktigt. Vi är känslomänniskor och man kan inte bara stänga av och gå vidare.

Att inte se till hela familjen utan "bara" till det placerade barnet, har vi också upplevt tyvärr. Det är otroligt viktigt att handläggaren inte glömmer bort att barnet har bott i en familj och att även familjehemmet behöver tid att bearbeta allt.

Hoppas att ni finner en väg vidare ❤️

Hälsningar
Anne
 
Vi har haft både bra och dåliga avslut.
Ett avslut som var fruktansvärt, en topplacering som bara rycktes ifrån oss utan annan vettig förklaring än att bio tyckte det var för långt bort (7 mil med goda kommunikationer)
På fem dagar hämtades hen, som grät krokodiltårar när bilen åkte.
Vilket även vi gjorde.....
Den kommunen kände vi oss så misshandlade av att vi avböjde avslutningsuppföljning för annars hade jag sagt säker som jag fått ångra efteråt
Även våra barn for illa av det uppbrottet men vi pratade mycket om det hemma som bearbetning.
Annan kommun fick vi, efter två år långt jobbigt syskonuppdrag, behålla vår handledning Tre tillfällen efter avslut vilket var skönt.
Vår egen kommun har vi bara haft fina avslut med, både jour-, kontakt- och familjehemsavslut.
De erbjuder också en fast handledningsgrupp som träffas ca 4-5 gånger per termin.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp