Hur samarbetar ni med barnets föräldrar efter vårdnadsöverflytt?

Det lutar åt vårdnadsöverflytt i mitt barns fall, då två år snart har gått sedan placeringen inleddes.

Jag har hela tiden varit tydlig med att placeringen var för mitt barns bästa och jag gör allt för att ha bra samarbete med socialtjänsten och familjehemmet. Faktum är att vi har en väldigt fin kommunikation, trots att jag inte är vårdnadshavare och således inte orsaken till att barnet är placerat. Barnet och jag har slitits ifrån varandra på grund av den andra förälderns galenskaper.

Låt oss säga att föräldern i fråga är en normalt funtad människa, som gör allt för sitt barn, och barnet älskar sin förälder och vill att föräldern ska vara delaktig i vardagen. Vi utgår också ifrån att den andra föräldern har brutit kontakten med barnet, så denna förälder är inte relevant.

Hur gör ni föräldern delaktig?

Hur flexibla är ni med att tillgodose barnets önskemål om umgänge, om det inte är reglerat i dom? Hur gör ni med kostnader för resor, om barnet bor långt från sin hemkommun, där föräldern bor?

På vilket sätt och i vilken grad ger ni föräldern insyn i barnets utveckling och annan efterfrågad dokumentation, om föräldern har mer insikt om barnets bakgrund och vill hjälpa barnet få rätt stöttning? Till exempel om den andra föräldern, som är orsaken till att placeringen gjordes, är en förövare/psykopat/narcissist och barnet utsatts för våld och försummelse, och den ena föräldern råkar ha djup kunskap i barnpsykologi, och hur såna här trauman kan påverka barnet längre fram.
 
Senast ändrad:
HALLÅ???

Så länge ingen här svarar utgår jag ifrån att ni inte är intresserade av att barnet och dess föräldrar ska kunna ha en fungerande relation.
 
Tillbaka
Topp