Informations vid placering

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Jag har funderat mycket kring det här med information vid placeringar av barn. Vid våra placeringar har vi fått väldig knapphänt information kring barnet och familjen. Det från början "enklare" placeringen av barn har snabbt vuxit och när man rapprterat in saker som framkomit under placeringen, så kommer det fram att det har funnits bekymmer tidigare.
Känner ni igen detta? :?

Det känns som att det inte alltid körs med "öppnakort" vid placeringen. Jag kan förstå att man inte alltid känner till alla omständigheter men att undanhåller viss information underlättar inte uppdraget för oss familjehem. Även om det är händelser som skett något år tidigare.

Om vi som familjehem skall ge ett proffsigt och bra "arbete" utifrån vårt uppdrag är det oerhört viktigt att det framkommer från start ev händelser och utsattheter som har varit tidigare. Det är viktigt för att underlätta för barnet och kunna bemöte behoven på ett bättre sätt.

Kanske ni tycker att det lígger ett ansvar på oss som familjehem att ta reda på ? Självklart, men trots att jag tycker att vi har försökt att ställa de rätta frågorna så har det hänt alltför ofta att det dyker upp gamla saker som vi behövt känna till vid placeringen.


Nu har vi lärt oss att det oftast tillkommer mer än det som uppges från start, en orsak kan ju även vara att föräldraran undanhålller viss information men när man får svaret att:
- Ja just det, det var visst något för något år sedan....... då blir man ledsen för hur ska vi då kunna göra det bästa för barnet/barnen?
 
Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt : Endast en gång av våra placeringar har soc. vetat lika lite som vi och det var en ensamkommande direkt samma dag som :angel: kom in i vårt land , fick vi order att hämta , så ingen visste något och pratade farsi och tolk gick inte att få tag i så fort :? . Kom på fredagskvällen så den helgen blev tuff . Sen när vi väl visste vilket språk löste vi allt med google translate :wink: . Vi har till och med haft en som väntade på rättegång för antingen mord eller dråp under 18 år och det visste soc. helt klart men vi fick reda på det av placeringen själv :? .
Så mitt utgångsläge är alltid att soc. berättar max 50% av vad de vet problematiken :roll: .
Sorgligt för jag anser att det hjälper inte barnet , det är INTE BBIC .
Sen så är det bara att inse åxå att soc. kan omöjligt veta allt . så det de inte vet måste man ju informera om så de kan göra en god bedömning och förhoppningsvis bistå med det som behövs psykolog , skolhjälp , handledning o s v .
 
Jag förstår att detta är ganska vanligt.
Frågan är hur man kan göra detta bättre med rutiner vid placeringar. Jag kan förstå problematiken. Särskilt när det är akuta placeringar men vid placeringar där barn/familjen varit aktuella under en tid/år måste det kunna förebyggas.

Självklart finns det ett skyddande från den biologiska familjen att inte vilja erkänna eller berätta allt men vi har utbildade pedagoger, psykologer och specialister som skulle kunna vara ett stöd vid placeringssamtal med biologiska föräldrar. Det handlar ju om att vi tillsammans skall arbeta för att förbättra vilkoren för barnet/familjen. Även om jag förstår att det handlar om resurser och i slutändan ekonomi.

Det verkar vara olika hur kommuner och privata familjevårdsföretag arbetar med detta, kan vi alla lära oss av varandra för att underlätta för barnen och familjerna, det här är verkigen en stor svår fråga.
 
Jag anser att det finns två stora punkter som soc. måste ändra inställning till om det ska bli vettigt .
1 . Tala om allt de vet . Därigenom får alla sidor 2 generella vinster . Dels familjehemmet vet bättre vad de har att jobba med och om det varit ett längre problem . Dels mindre avbrutna placeringar , som definitivt inte är bra för barnet , när familjehemmet blir överumplade av svårigheterna , känner sig lurade och speciellt nya familjehem vet på ett ungefär vad de har att vänta sig . När jag vill att de ska tala om allt de vet kommer alltid sekretessen men jag hävdar att jag som familjehem åxå är bunden till den och om jag skulle bryta den straffas jag hårdare än vad soc.sek. gör . Ska man hävda en lag ska man veta exakt vad den innebär åxå hmpf :x :roll:
2 . Inse att familjehemmet är en samarbetspartner , inte någon de ska övervaka . Nu menar jag inte att det är fel med övervakning , det finns några som slinker igenom nätet (hur de bär sig åt veti gudarna :? ) , men genom att gå in med inställningen övervakning eller samarbete gör en enorm skillnad i agerande och beslut ang. placeringen och placeringens behov .

Jag har vid flera tillfällen suttit och funderat ....... när vi skriver på ett kontrakt vid en placering så borde vi ha ett kontrakt som dom ska skriva på för att förtydliga att detta är ett samarbete , inte en enkelriktad gata där endast dom kan ställa krav på vad dom vill ha av oss utan vi ska ha liknande krav på dom .
 
Hej,
Men vi familjehem är inte bundna av sekretessen som soc. är.
Så i vårt fall får de bara lita på vårt sunda förnuft.
Men mer info behövs definitivt före placeringen.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp