Ingen lönebortfallsersättning vid vårdnadsöverflytt?

Om man har fått vårdnaden om ett familjehemsplacerat barn kan man inte få lönebortfallsersättning, stämmer det?
 
Är inte det en förhandlingsfråga?
Vid vårdnadsöverflyttning har ju barnet bott en längre tid hos er redan så "inskolningstid" är ju redan över.
Finns det andra behov faller det väl under samma regler som med bio, typ LSS och dylikt?
Du får ju i det läget dessutom tillgång till föräldraledigheten om det finns kvar någon.
Tror och gissar jag som inte har någon personlig erfarenhet av Vårdnadsöverflyttning
 
Mig veterligen så finns det inget skrivet att "det inte är möjligt". Det kan dock vara så att kommunen antagit riktlinjer som de arbetar efter och som då gäller vid t.ex. VÖF. Det man kan göra är att försöka förhandla om ett högre arvode istället.

Anne
 
I det här fallet handlar det om barn med olika sorters mentala handikapp som gör vardagen ganska jobbig för alla inblandade. Om en av oss går ner till halvtid skulle vi lättare hinna med allt som behöver hinnas med för att barnen ska få bästa möjliga livssituation. Men enligt soc i placerande kommun kan man inte få lönebortfallsersättning när vårdnadsöverflytt är gjord. Ville bara veta om ngn vet att det är så generellt eller om det är deras egen regel.
Arvodet är justerat utifrån barnens särskilda behov och kravet på vår arbetsinsats i så motto att de gått med på högsta rekommenderade arvode. Men det täcker ju ingen halvtidslön.
 
Då finns det väl andra möjligheter att söka stöd för att få en så väl fungerande vardag som möjligt?
Är inte så insatt i ämnet då vi inte behövt söka kunskap, vet bara det jag sett här och på andra dylika sidor.
 
Det jag först och främst tänker på är ju LSS men det är svårt att tipsa när man inte vet hela förutsättningarna.
Lycka till
 
Tillbaka
Topp