Inkomstbortfall är 100% ???

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Hejsan!

Är ny här i forumet och i familjehemsvärlden, vi har ev. ett litet spädbarn på 8 månader på gång och vi är så förväntansfulla och glada, får se hur det blir, men vi behöver veta lite mer.
Jag har läst och läst - försökt hitta något om HUR MYCKET inkomstbortfall skall vara...
Handläggaren som vi pratade med för några dagar sedan sa att det 80% av lönen + semester tillägg. Stämmer det eller skall det vara 100% + semestertillägg? Kan tilläggas att vi är egna företagare... så det är inte helt lätt att räkna ut... men det löser sig! Tacksam för svar!! :claphappy:
 
Hej och välkommen!

Ja naturligtvis ska du ha full ersättning för ditt lönebortfall. Sen om du nu är egen företagare och har en väldigt bra lön så kan jag tänka mig om de knorrar. Men det är ju inte det som det är frågan om, vill dom ha er så får dom betala. :razz:
 
Hej Adal!

Tusen tack för ditt svar och din hälsning - då är det 100% lönebortfall + semestertillägg som räknas. Nej några stora löner tar vi inte ut tyvärr så knorr pga. det tror jag inte.

Då får vi ta ett snack med dom på fredag när vi skall träffa handläggaren igen + barnets handläggare från soc. varför säger dom 80 % tro om det inte är det...?? :?
 
Hej!
Det står inte specificerat någonstanns hur man ska ersätta inkomstbortfallet. Jag skulle tro att de går efter vad som är vanligt när man är hemma med barn, tex. föräldrapenning från FK. Där får man ju inte 100%. Men du ska självklart ha fullt lönebortfall och semesterersättning.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ger varje år ut rekommenadtioner vad gäller ersättningar. Det finns även ett annat cirkulär från SKL där det finns mycket intressant att läsa, 08:81. Nedan hittar du ett utdrag ur det.

6. Kompensation för inkomstbortfall
Frågan om kompensation för inkomstbortfall blir aktuell när nämnden rekryterar ett familjehem där familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

6.1 Under inskolningsperioden
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

6.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet
Det kan också förkomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar. Den familjhemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

Hälsningar
Anne
 
Tack Anne!
Då är det 100% vi skall sikta på så får vi se hur det går!
Jobbigt med förhandlingar men nödvändigt... men vi vill ju så
gärna... hur vanligt är det att dom väljer bort en familj pga. ersättningen?
Har du någon aning om det?

mvh
Frida
 
fridafjäril sa:
Tack Anne!
Då är det 100% vi skall sikta på så får vi se hur det går!
Jobbigt med förhandlingar men nödvändigt... men vi vill ju så
gärna... hur vanligt är det att dom väljer bort en familj pga. ersättningen?
Har du någon aning om det?

mvh
Frida

Hej Frida!

Det är vanligare än vad man tror...... Som i början på 1900-talet, den som bjöd minst fick barnet :evil:
Men se till att förhandla från början, att försöka förhandla i efterhand är i princip omöjligt och då har man så mycket känslor för barnet så "man vill inte bråka".
Dessvärre är det många familjer som går back på att ta ett extra barn i dag.
 
Hej Fridafjäril!
Vi har också evt. ett litet barn på gång, en nyfödd (uppväxtplacering). Vi kommer troligen att bli erbjuden lägsta nivå på arvode och omkostnad (+förlorad arb.inkomst)

Nu när vi typ får samma "kategori" barn, undrar jag om du vet du vad ni kommer att få för ersättning?

mvh Litago
 
Hejsan Litago!

Vi kommer mest troligen få den lägsta ersättningen men vi kommer göra allt för att förhandla upp det.
Dom menar nog att det är en ganska enkel placering, enkla föräldrar och en SOL-placering tror jag det heter (frivillig)

Vi har tydligt och klart sagt att vi vill jobba mindre och då måste vi antingen ha ett högre arvode eller inkomstbortfall under en längre tid.
Till en början kommer vi vara hemma med barnet båda två minst 3 veckor, sedan kommer vi ha en "heltid" hemma med barnet helst 1 år, men dom sa att det vanligaste var 6 månader sedan tittade man på förutsättningarna och bedömde om man skulle vara hemma 6 månader till.
"Vårt-barn" är 8 månader, hur gammal är er?
Vi har ett bio barn som är 5 år.

mvh
Frida
 
Gör mitt bästa... sa:
Även jag har 100 % i lönebortfall. vey dock att soc i den placerande kommunen har ett tak - om man är högisnkomsttagare...men dit räknas inte jag.... :angel

Jag funderade just på detta... Finns det någon fast gräns för vilken lön de kan tänkas ersätta eller är det upp till varje kommun/varje förhandling?

Hur avgörs vem av föräldrarna som får/bör vara hemma, vill de helst att den som tjänar minst är hemma då eller får familjen väklja det själva?

Och vad har man för rättigheter att ta tjänstledigt/jobba deltid, finns det något regelverk i likhet med föräldraledighet eller är det upp till varje arbetsgivare att bevilja?
 
tror det är upp till varje kommun att förhandla med om de har tak eller inte

Sen vem som ska vara hemma måste man ju själv få bestämma, alla vill inte vara hemma

Du har inga rättigheter att vara tjänstledig för det är inte lagstadgat.. Det är upp till din chef att vara snäll och ge dig ledigt eller inte.

Kajsa sa:
Gör mitt bästa... sa:
Även jag har 100 % i lönebortfall. vey dock att soc i den placerande kommunen har ett tak - om man är högisnkomsttagare...men dit räknas inte jag.... :angel

Jag funderade just på detta... Finns det någon fast gräns för vilken lön de kan tänkas ersätta eller är det upp till varje kommun/varje förhandling?

Hur avgörs vem av föräldrarna som får/bör vara hemma, vill de helst att den som tjänar minst är hemma då eller får familjen väklja det själva?

Och vad har man för rättigheter att ta tjänstledigt/jobba deltid, finns det något regelverk i likhet med föräldraledighet eller är det upp till varje arbetsgivare att bevilja?
 
Nej , arbetsgivare har ingen skyldighet att bevilja tjänstledigthet om barnet är några år gamla- men som fam.hem för små barn har man rättigheter till det- tror det var upp till det att barnet är 18 månader- gå in o läs på Föräldraledighetslagen!!!!

Där kan du finna vilka regler som gäller. barn som är STADIGVARANDE UNDER VÅRD O FOSTRAN i våra hem jämställs då med biologiska barn- likaså kan arbetsgivare inte kräva att man ska jobba 100%- 20 % nedsättning av tid har man rätt att få om barnet är under 8 år, eller t o m det år barnet går ut första klass. (så tror jag det står) Det hjälper ju i o f s inte de barn som är äldre, men det är iaf en viss hjälp för oss som har yngre barn. Kan tipsa om min tråd där jag skriver om det under ekonomi...om att kunna jobba 100%...
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp