Kommande syskonplacering & arvodesnivå

Hej!

Vi är ett ev kommande familjehem för två syskon på 2 & 4år. Både min fru och jag har välbetalda arbeten. Jag kommer vara hemma den första tiden med barnen, innan förskoleplats är ordnat etc. barnen har vissa speciella behov, men inget iögonfallande. Vårdnadshavarna är separerade och båda kommer att ha umgängesrätt.

Frågan är, vilken arvodesnivå är rimlig att kräva, med tanke på omständigheterna och uppdragets omfattning.

Tacksam för svar.
 
Är det komplicerade föräldrakontakter?
Är de speciella behoven extra krävande?
I vilket fall som helst ska ni ha arvodet x 2, ett per barn, precis som omkostnaden.
Är ni välbetalda sedan innan kanske ni ska ta ett arvode var för att komma upp i statlig skatt?
Vi fick en rejäl skattesmäll när maken hade arvodet för vårt syskonpar.
Under tiden du måste gå ner i tjänst ( vara hemma alltså) ska du se till att få LBE, lönebortfallsersättning.
 
Hej! Tack för snabbt svar Honey :)

Det kan komma att bli en problematisk kontakt med föräldrarna. Det är fråga om en LVU placering och föräldrarna är inte samarbetsvilliga mot socialtjänsten och situationen har varit hetsk och stundom hotfull. Det har dock gått bra nu under jourhemsplaceringen.
Placeringen kommer troligtvis var mycket långvarig.
Mammans umgänge kommer bli regelbundet och pappans kommer inledningsvis utebli för att sedan återupptas om han önskar detta.

Det äldre barnet mår idag inte bra och är något efter i utvecklingen samt med flera depressionsymtom. Hen behöver mycket stöd och hjälp för att återhämta sig och komma tillbaka. Det yngre barnet mår efter omständigheterna någorlunda väl.

Ja, vi kommer att få ta ett arvode och omkostnadsersättning var.

Men oavsätt upplever vi uppdraget som omfattande och kommer argumentera för en ersättning i den översta skalan enligt SKL:s riktlinjer. Är det rimligt, hur ser era erfarenheter ut?
 
Ni kan inte få mer än ett nej så det är bara att försöka, i a f för det äldre barnet som behöver mer.
Annars kan ni ju mötas på mitten med förbehåll på att avtalet ska omförhandlas/utvärderas efter X tid.
Avtal och ersättningar är väldigt olika vad kommunerna går med på men man kan inte göra annat än försöka och se till att ha bra argument för sina yrkanden.

Lycka till
 
Tillbaka
Topp