Lönebortfall vid umgänge?

Hej
Situationen är som sådan att umgänget ska bli flyttat vid några tillfällen, det är med god framförhållning men till saken hör att jag jobbar på de nya dagarna som soc har valt.
Jag har då framfört att jag kan ta ledigt men att jag vill ha lönebortfall, soc i sin tur säger att jag ska försöka lösa detta själv. Jag blir irriterad då det är soc som frångår det vanliga schemat och sen bara utgår från att det ska lösas av familjehemmet. Det är inte så att vi har något tilltaget arvode att ta förlorad arbetsinkomst ifrån.
Jag tycker att vi gör ett så jäkla bra ”jobb” med allt som rör detta uppdrag att jag blir helt matt när de ska bråka om så små summor för dom men som är viktiga för oss.
Om de kunde behandla sina familjehem med lite mer förståelse och värdighet hade livet varit något trevligare som familjehem.
Bara lite irriterad.
 
Hej!
Jag förstår verkligen din irritation. Spontant så tänker jag så här. En stor del i uppdraget som familjehem är umgänge och man får vara beredd på att ställa upp för att det ska fungera. Men det är otroligt viktigt att ALLA är med i planeringen så det ska flyta på så bra som möjligt. Det ska inte vara meningen att man ska vända ut och in på sig själv för att få det att fungera. Själv lärde jag mig det den hårda vägen.

Om man frångår ett fungerande schema upprepade gånger så behöver man kanske utvärdera schemat igen och försöka få till det så det passar alla. Sen kan det såklart inträffa saker som gör att man behöver ändra tillfälligt men det ska då inte vara ett krav i den bemärkelsen att man ska behöva ställa in redan planerade saker om det inte är möjligt, men det är helt mina egna åsikter. Kommunikationen är så otroligt viktig mellan alla inblandade och umgänget är många gånger känsligt. Man vill inte trampa någon på tårna, man har egna idéer om hur umgänget borde se ut och så är vi känslomänniskor. Vi har mycket tankar och funderingar som vi behöver få prata om tillsammans i teamet och att helt enkelt vara en del i ett mycket viktigt team, där barnet är i centrum.

Tvånget som jag själv ibland upplevde och även föräldrarna, gjorde att relationen mellan oss blev sämre. Vi hade på oss att alltid ställa upp i vått och torrt, även om vi var sjuka, och föräldrarna fick höra att det var otroligt viktigt att de kom för att barnet inte skulle glömma dem. De var då här två gånger i veckan, vilket senare glesades ut till en gång i veckan. De orkade inte alla gånger och jag förstår dem. Nu är just detta barn VÖF och idag har vi en jättebra relation med mamman och vi bestämmer umgänge utefter hur det passar för oss alla. Pappan tappade vi tyvärr, pressen blev för stor.

Jag vet inte om något av mina bokstäver hjälpte dig men det jag vill säga är att du inte ensam. Att få till en fungerande dialog mellan alla parter är inte alltid så enkelt, men att kräva och köra över någon medlem av teamet kan aldrig vara en bra väg att gå.

Hoppas att det löser sig för er på något sätt!
 
Lägger soc umgänget när ni jobbar och inte vill ersätta er för förlorad arbetsinkomst får dom väl ta hand om umgänget själv känner jag?
Har faktiskt aldrig varit med om att soc gjort på detta viset.
Dom har alltid varit noga med att umgänget ska passa för oss som familj.
Hoppas det löser sig för er.
 
Tillbaka
Topp