LBE och arvode, LBE begränsad tid??

Hej,

vårt uppdrag kräver att jag är hemma heltid tills liten har fått plats på barnomsorg, och det kan ta ganska lång tid i vår stad.

Enligt min familjehemssekreterare får man alltid grundarvodet när man har LBE, inte det förhöjda arvode som vi har nu. Stämmer det med era erfarenheter? Varför är det så egentligen?

Dessutom finns tydligen en "policy" i vår stad att inte ge LBE under så lång period, även om jag fortfarande måste vara hemma på heltid, utan då vill man istället höja vårt arvode. Problemet är bara att det arvodet inte kommer bli ens hälften av mitt LBE. Om det blir så kommer vi inte acceptera det, för det är samma uppdrag och det är soc som kräver att jag ska vara hemma, så det låter helt sjukt i våra öron. Hur hade ni resonerat?

Vill gärna ha era förslag på slagkraftiga argument för ett fortsatt LBE (eller arvode på samma nivå) och höra era åsikter i frågan. Vi är ganska nya som familjehem, men det här känns ju helt åt fanders.

MVH Countrygirl
 
Ni ska inte ha höjt arvode, ni ska ha LBE om de kräver att ni ska vara hemma.
Arvodet är varken pensions-, semester eller a-kassegrundande.
Annars tänker du rätt, ni ska ha betalt.
Policyn med storleken på arvodet i samband med LBE är nog "lokal", vi hade högsta arvode för syskonpar (Per barn) samtidigt med LBE, först 2 månader på heltid sedan två år på deltid.
Har ni förhöjt arvode nu? Och LBE?
Varför ska det då sänkas?
 
Hej, tack för svar!
Vi har förhöjt arvode nu och ska få LBE från september (jag har varit sjukskriven innan). Det vi då får till oss är att då kommer arvodet per automatik att sänkas till grundarvodet, för då "jobbar" jag ju med liten och får LBE för det. Vi tycker att resonemangen kring detta är rätt märkliga... Vad säger ni?
 
Arvodet ska grundas på uppdragets "svårighetsgrad", vilken arbetsinsats som krävs.
Det ska inte styras av om ni har LBE eller inte.
Vad händer när ni får förskoleplats, höjs arvodet igen när ni inte behöver LBE?
Vilket idiotiskt resonemang, arbetsinsatsen är ju densamma och ni ska inte förlora ekonomiskt på att ha denna placering.
 
Tillbaka
Topp