När Bio nekar pass

Hej allihopa,

Jag har en liten fråga om hur ni har gjort när Bios har vägrat att skriva under passansökan?

För vår del så står det i vår utredning att vi är en familj som reser väldigt mycket och att det är ett av våra stora intressen och handläggarna svarar då att det är inget problem....vägrar bio att skriva under ansökan så gör soc det istället....så att fortsätta resa var inget problem....perfekt!

Nu, 1 1/2 år senare när vi tycker att knodden har landat och blivit så stor att det kan vara trevligt att komma iväg på en resa... och suget är ju enormt här hemma...........inget pass :littlesad

Bios vägrar och enligt soc så har polisen skärp tolkningen utav passlagen så utan underskrift från Bio....inget pass :littlesad

Vad gör man? Våra bio-barn längtar ju efter att få resa och vi har ju sagt hela tiden att bara knodden blir lite äldre och har knutit an ordentligt så skall vi åka......
Visst min man kan ju åka med de stora barnen men man vill ju även resa som familj.
Visst mina föräldrar kan vara barnvakt men hur exkluderande blir inte det när alla barn i familjen åker utom den som inte är biologiskt???? Det går ju inte....

Vi känner oss faktiskt lite lurade...och det känns lite som att vi sitter i en rävsax... :littlesad :x

Hur har ni andra löst problemet? Vad har soc sagt till er? Har er soc löst det på ett bra sätt?

Rubina
 
Har inte någon erfarenhet av detta men fann detta så det verkar som att det borde gå att lösa även om det krävs lite action fr soc:

Referat
Kammarrätten i Sundsvall 2015-02-10, mål nr 6563-14

En pojke som vårdas enligt LVU ska inte få sitt pass återkallat trots att hans vårdnadshavare vill det. Enligt kammarrätten kan det inte vara förenligt med barnets bästa att pojken ska tvingas stanna hemma och byta familjehem under den vecka som hans nuvarande familjehem är på semester.


Bakgrund

Polismyndigheten i Västmanlands län beslutade att avslå en vårdnadshavares begäran att återkalla en pojkes pass. Polisen motiverade sitt beslut med att pojken var placerad i familjehem enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Pappan överklagade polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten och uppgav att han var orolig över att hans son skulle åka till Thailand över julen med familjehemmet. Pappan utvecklade sin talan med att han inte ville att sonen skulle åka till Thailand eftersom det landet var buddhistiskt och hans son var muslim med afrikansk härkomst. Pappan ville att hans son skulle få en muslimsk uppfostran och han var orolig över att pojken skulle utsättas för våld i Thailand.

Förvaltningsrätten biföll pappans överklagan och förordnade att pojkens pass skulle återkallas. Polismyndigheten överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Enligt 12 § första stycket 2 passlagen (1978:302) ska passmyndigheten återkalla gällande pass om passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare eller, om barnet vistas här i landet och står under vårdnad av båda föräldrarna, en av dem begär att passet ska återkallas och det inte finns synnerliga skäl mot återkallelse.

Pojken vårdas enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och är placerad i ett familjehem. Familjen i det hem där pojken är placerad åker enligt uppgift på utlandssemester en gång om året. Enligt kammarrättens mening får det anses vara till pojkens bästa och till främjande av vården av honom att han fullt ut kan delta i gemenskapen med den familj som för närvarande är hans primära omsorgsgivare.

Det kan inte, enligt Kammarrättens mening, anses vara i överensstämmelse med barnets bästa att ett barn placerat i familjehem ska behöva placeras tillfälligt i ett annat hem under tiden det ordinarie familjehemmet åker på semester. Enligt kammarrättens mening får dessa omständigheter anses utgöra synnerliga skäl mot återkallelse av pojkens pass. De skäl vårdnadshavaren anfört i underinstanserna till stöd för att passet ska återkallas medför ingen annan bedömning. Polismyndighetens överklagande ska därför bifallas.

Maria Refors Legge
Redaktör, jurist

Senast uppdaterad

2015-02-16

Utgivare

JP Infonet
 
Om barnet är placerat med stöd av LVU ska kommunen kunna gå in och hjälpa, om de vill.....
Är det däremot SoL så är det bio som måste skriva på :littlesad
 
Prata med soc igen. Det är inte alls så att det tvunget måste finnas ett medgivande från bio, även om reglerna har skärpts till. Soc kan träda in istället, om det är LVU, och lämna ett yttrande till polisen, som sedan hämtar in synpunkter från bio och tar ett beslut utifrån det. Då ska det framgå av yttrandet att barnet i sitt dagliga liv ingår i er familj och att det skulle skada barnet att inte få delta i utlandsresor tillsammans med övriga (då ni, om man hårdrar det, annars skulle få lov att lämna barnet hemma med barnvakt/annat familjehem för att resa) i familjen, eftersom det är det sammanhanget barnet ingår i. Sedan beror det också en del på hur tät och vilken form av kontakt det finns med bio, eftersom man vill ha bios medgivande om det finns en "naturlig kontakt" mellan barnet och bio (öppet för tolkning...)

I vårt fall krånglade bio, soc skickade då ett yttrande och polisen tog beslut och tre veckor senare hade vi pass i handen. Men då är omständigheterna så att liten inte vet om någon annan familj eftersom hen placerades som så liten samt att umgänget är ganska begränsat och övervakat.

Hoppas att det löser sig, jag förstår verkligen er frustration!
 
Hej

Tack alla för era synpunkter och råd.

Tyvärr så har det inte löst sig ännu för oss. Vi har tagit upp det igen med soc. men utan större framgång, soc förstår oss men här är det tydligen polisen som sätter stopp. Vi får se vad som händer.
Vi får kämpa vidare och hoppas att tillämpningen av reglerna hos passpolisen här där vi bor mjukas upp lite, det är tydligen stenhårt.

Nybörjaren sa:
Prata med soc igen. Det är inte alls så att det tvunget måste finnas ett medgivande från bio, även om reglerna har skärpts till. Soc kan träda in istället, om det är LVU, och lämna ett yttrande till polisen, som sedan hämtar in synpunkter från bio och tar ett beslut utifrån det. Då ska det framgå av yttrandet att barnet i sitt dagliga liv ingår i er familj och att det skulle skada barnet att inte få delta i utlandsresor tillsammans med övriga (då ni, om man hårdrar det, annars skulle få lov att lämna barnet hemma med barnvakt/annat familjehem för att resa) i familjen, eftersom det är det sammanhanget barnet ingår i. Sedan beror det också en del på hur tät och vilken form av kontakt det finns med bio, eftersom man vill ha bios medgivande om det finns en "naturlig kontakt" mellan barnet och bio (öppet för tolkning...)

I vårt fall krånglade bio, soc skickade då ett yttrande och polisen tog beslut och tre veckor senare hade vi pass i handen. Men då är omständigheterna så att liten inte vet om någon annan familj eftersom hen placerades som så liten samt att umgänget är ganska begränsat och övervakat.

Hoppas att det löser sig, jag förstår verkligen er frustration!
Hej Nybörjaren

I vårt fall så har knodden aldrig bott hos bio utan kom till oss när hen var nykläckt så kontakten är inte den bästa. Det finns ingen form av anknytning och umgänget är sporadiskt men jag tror att det är ett sätt för bio att visa sin makt. Jag är glad att det löste sig för er och jag håller tummarna för oss.
 
Säkerligen bio som vill använda den makt de kan..., så var det här . Efter 6.5 års plac har barnet flyttats hem(!!!!!) till bio o vi ska nu utomlands i september för första gången på 7 år
 
Topp