Råd om inför kontraktsskrivning

Hej!
Vi är nya på det är med familjehem/jourfamilj.

Vi har under våren/sommaren blivit utredda för att kunna ta emot två syskon som vi i början av året fick frågan om vi kunde bli familjehem till dessa två barn 10 och 14 år. Då vi hade lärt känna dem i deras nuvarande jourfamilj och våra tre barn fungerar bra med dessa två barn.

Vi är nu i färd med att skriva kontrakt med kommunen, till att börja med som jourfamilj men senare som familjehem.

Dock skulle vi vilja få råd och tips om ersättnings nivåer och formuleringar i kontraktet.

Vad säger ni om denna formulering angående uppdragstagarens åtagande?
Uppdragstagaren förbinder sig att:
· verka för att målsättningen i vårdplanen och genomförandeplanen uppnås​

Jag tycker formuleringen är dålig, samt så tycker våra handläggare att vi inte skulle få titta på vårdplanen och genomförandeplanen i förväg. Jag har funderingar på följande formulering vore bättre: Verka för att vårdplanen och genomförande planen följs.

Samt vad tycker ni om denna tokiga formuleringen i samband med ersättning och grundomkostnadsersättning.
Grundomkostnadsersättningen ska täcka de utgifter uppdragstagaren får i samband med placeringen; barnets mat, kläder, del i gemensamma hushållsutgifter, fickpengar, lek och fritid osv.​

Att avsluta med osv. känns inte riktigt bra, vad kan man då få tilläggsomkostnader för?

Våran handläggare skyller på att han inte kan ändra i kontraktet då det är en mall som de har och att en jurist har formulerat detta.

Vad säger ni?
Har ni några råd att komma med?
 
Vad gäller omkostnader så ska ni ha nedskrivet vad som gäller vid semesterresor, olika kommunernas olika "praxis".
Likaså dyrare fritidsintressen, datorer, mobiler mm.
Vi hade två systrar varav den ena red och den andra var musikalisk, dyra saker båda två.
I vårt avtal stod att utrustning överstigande 1 000kr fick vi extra pengar för, mindre summor beräknades ingå i vår (högsta nivån) omkostnadsersättning.
 
Topp