Skäligt arvode vid placering spädbarn?

Någon som haft spädbarn placerat hos sig och kan uttala sig om rimligt arvode?

Fick se avtalet och kommunen har satt det lägsta arvodet och den lägsta omkostnadsersättningen. De har heller inte skrivit något i avtalet om LBE, men det är väll självklart att man måste få, eftersom man inte kan ansöka om föräldrapenning? Enligt avtalet nu ska vi alltså klara oss på ca 8000kr/månad efter skatt. Barnet är två veckor gammalt och har varit hos mig sen födseln, men avtalet är inte påskrivet än, fick det idag. Med största sannolikhet är jag fader till barnet men eftersom det inte finns några bevis för det ännu så har de placerat barnet hos mig enligt LVU.
 
Senast ändrad:
En fråga, vad levde du på innan du fick placeringen? Om du inte hade någon inkomst alls då är det kanske möjligen rimligt med arvode+omkostnad men i annat fall bör du få ersättning för förlorad arbetsinkomst (lönebortfallsersättning) åtminstone fram tills att man fastställt att du är fadern och du kan ansöka om föräldrapenning. Visst får du barnbidraget?
 
Jag läste på universitetet så levde på studiebidrag + lån, 10500kr. Men jag var såklart arbetande fram tills dagen jag började studera, med en lön på ca 24000kr/mån

Hur vet jag om jag får barnbidraget? Får 5700kr i arvode (som ska beskattas) och 4000kr för omkostnader.
 
Så vitt jag förstår ska barnbidraget betalas ut till den som har den dagliga omvårdnaden om barnet, däremot minskade vår kommun omkostnadsersättningen med motsvarande belopp. Ofta börjar bidraget betalas ut månaden efter det registrerats hos försäkringskassan vart barnet bor.
 
Tillbaka
Topp