skador på familjehem

Hur gör man när uppdragsgivaren nekar ersättning för skador på möbler, diskbänk, tapeter, mm . Det finns ingen försäkringsbolag som försäkrar då någon som bor där gör skada.
Skadebelopp är ca 12 000kr. Plus förlorad arbetslön för städning, bortransport av kläder skräp.
Jag kan inte vara den ende som drabbats.
Hur många är drabbade?
 
Vår extra medlem har provat att köra trädgårdstraktorn då han gärna vill hjälpa till, är 15, och ganska vettig. I fjol åkte min man in i buskarna och det blev en del skador på traktorn vilket kostade en del att åtgärda. Om extra gör en motsvarande vurpa är det också " slitage", eller hur betraktas det?
 
Det får du nog fråga din uppdragsgivare, min uppdragsgivare hade absolut ansett det som normalt slitage som all övrigt skadegörelse.
Det är inte en kommun utan de som tar bra betalt sk. Förstärkt familjehem, det finns minst två som inte skulle finnas då dom enbart ser till pengarna.
 
Senast ändrad:
Vi får alla skador ersatta som inte vårt eget försäkringsbolag godkänner, dessutom betalar alltid kommunen den självrisk som uppstår vid försäkringsärenden.
Vi har haft mycket olyckor och onormalt slitage.
 
Tillbaka
Topp