Skiven hos familjehemmet?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Har haft fosterbarn sedan i januari-08 och de är fortfarande skrivna hon biomamma. Har läst någonstans att de ska skrivas hos familjehemmet efter 3 månader. Varför är det inte så? Har frågat soc men inte fått något svar. Är det för att biomamma ska få bostadsbidrag eller? :?
 
Skriven hos familjehemmet

Barnen skall alltid vara skrivna där de bor, alltså familjehemmet.Däremot vårdnaden har ju bio oftast kvar. Mvh Bi
 
A

Anonymous

Guest
Vi har haft en placering som bodde hos oss i 18 månader. Hela tiden var h*n skriven hos sin mamma. Hon ville ha kvar kontrollen och blir kallad först då det gällde skolan mm. Nu löste det sig så att vi bodde i grann kommunen så h*n gick kvar i sin gamla skola.
Men vi kommer ALDRIG att godkänna en sådan placering fler gånger. Vi kände oss som om vi var något katten hade släppat in.
Kan tilläga att vi inte tar uppdrag från denna kommunen mer.
Önskar er alla en trevlig helg
 
Lagtext

Hej!
Här kommer lite lagtext att bita i.

Folkbokföringslagen.
Bestämmelserna om var en person skall vara folkbokförd finns i Folkbokföringslagen (1991:481).
Principen är, i korthet, att man skall vara folkbokförd där man är bosatt (6 §) dvs. där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 §). Detta innebär att barn och unga som placeras i fosterhem skall folkbokföras där.

Lagen innehåller också i 10 och 11 §§ vissa undantag från huvudprincipen vilka har betydelse i detta sammanhang. Av 10 § framgår att en vistelse föranledd av vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare inte leder till ändrad
folkbokföring.

Av 11 § framgår att barns och ungdomars folkbokföring inte skall ändras när de bor på annat håll p.g.a. att de genomgår grund- och gymnasieskola eller motsvarande utbildning. När det fosterhemsplacerade barnet återflyttar till föräldrarna eller omplaceras skall folkbokföringen ändras. Placerande nämnd bör medverka till att detta sker så att barnets folkbokföring blir korrekt.

Hälsningar
Anne Aronsson
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp