SKR:s ersättningsrekommendationer för bl.a. familjehem för 2021

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Nu har SKR släppt ersättningsrekommendationerna för nästa år. Jag kommer att lägga in de nya siffrorna på hemsidan den 1 januari. Om ni vill läsa redan nu så finns de här:

- 20:52, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
- 20:53, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
- 20:54, Ersättning för kontaktfamilj/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS

Passar på att önska en riktigt god jul och ett härligt nytt 2021.

Ta hand om dig!

Varma hälsningar
Anne
 
Hej Eva!
Enligt rekommendationerna så är det samma ersättning vid släktingplacering, men och det är ett stort MEN, i SKR´s rekommendationer så står det också så här under avsnitt 4. Arvodet, 4.1 Allmänt:
SKR:s rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.

Tyvärr så ser det väldigt olika ut i kommunerna hur de tänker kring släktingplacering. I en del kommuner så räknas man som vanligt familjehem trots släktskap, i andra så får man bara en omkostnad och varianter däremellan.

Vi som arbetar som familjehem och många med oss, tycker att det är självklart att man är ett familjehem oavsett om man känner varandra sedan innan. Många gånger kan det till och med vara svårare att ta emot ett barn där man är släkt med föräldrarna. Det kan bli många "kockar" som tycker och barnet kan hamna i kläm.

Det man kan göra, om man anser att ersättningen är för låg (eller att man inte får någon ersättning för sitt uppdrag) är att skriva ner vad uppdraget innebär. Skriv ner sakligt t.ex. en vanlig vecka vad ni gör för barnet. Berätta också om barnet, vem hen är, framsteg, svårigheter osv. Ni kan sedan skicka det till handläggaren, handläggarens chef och även högre upp. Ytterst ansvarig är nämndens ordförande.

Vi är alldeles för få människor som kan tänka sig att ställa upp och ta emot någon annans barn i vårt hem. Att inte se och respektera det arbete som man faktiskt gör gör mig väldigt ledsen och beklämd. Visst det anses inte vara ett arbete utan "bara" ett uppdrag, men finns det några andra uppdrag i samhället där man har det ansvar vi har som familjehem, dygnet runt, året om för bara några kronor i timmen?

Nu blev det en utsvävning :) men så länge som varje kommun har möjlighet att sätta sina egna riktlinjer så kommer det att finnas många olika tolkningar och sätt att se på den otroliga insats som vi gör varje dag!

Varma hälsningar
Anne
 
Tillbaka
Topp