SKR:s ersättningsrekommendationer för bl.a. familjehem för 2022

anne

Administrator
Forumpersonal
Hejsan!
Nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) släppt nästa års rekommendationer vad gäller bland annat ersättningar till familjehem, kontrakterade jourhem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner. Jag kommer att lägga in dem på hemsidan när året är slut, men om du vill läsa dem redan nu, så hittar du dem här:

- cirkulär 20:40 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar"
- cirkulär 21:39 "Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL"
- cirkulär 21:41 "Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS"

Ha det gott!

Anne
 
Topp