Svart lista??

Hej
Jag måste fråga för jag är orolig. Jag sade upp en extremt svår placering för några månader sedan efter mycket kämpande plus inget stöd av placerande kommun. Nu ger denna kommun mig jättedålig referens och säger att jag är olämplig som familjehem. Jag vill ju fortsätta som familjehem men finns det någon central "svarta listan" på familjehem som soc anser olämplig. Kan tex en kommun eller konsulentstött företag söka på ens namn och se om en kommun har skrivit något dumt. I så fall är man ju körd som familjehem.
 
Nej finns nog ingen Svart lista i sig, men man är dessvärre väldigt beroende av att få bra betyg av den kommun man arbetat för iom att dom inhämtar referenser från tidigare placerades kommun. I regel tänker jag ändå att dom inhämtar från två. Mkt tråkig situation du hamnat i :(
 
Hej, jo detta med två referenser vet jag redan men en kommun kan tydligen bete sig som rövhattar och inte förstå att uppdraget är omöjligt. När man sen ber om hjälp upprepade gånger och inte får hjälp så surnar i alla fall jag till och i detta fall slutade det med att jag sa upp och de fick en negativ bild av mig som jag får dras med Helst av allt ska man bara stå med mössan i hand och vara tacksam över att livet är katastrof. Inte klaga eller be om hjälp??

Min tanke är nu att vända mig till en annan kommun och då inte uppge berörd kommun. Ungefär som att man stryker en dålig arbetsplats från sitt CV. Därför undrade jag om det finns någon "svart lista" på dåliga familjehem vilket de tycker att jag är.
Kan jag mörka att jag har samarbetat med berörd kommun eller går detta att spåra?
Kram!
 
Hej!
Vid avslut av uppdrag när orsaken är "samarbetssvårigheter" ställer till det för många familjehem, oavsett vem som avslutat uppdraget. En bra kommun eller företag kan se igenom om orsaken är "sann" eller inte. Man kan absolut låta bli att uppge tidigare kommun som referens, dock finns det alltid risk att det kommer fram på ett sätt eller annat. Även om det inte finns en formell "svart lista" så kan kommunerna ändå ha samarbeten sinsemellan och jag vet att det finns handläggare som mailar till andra handläggare om de haft ett familjehem som de anser "olämpligt" och vill varna för.
 
Tillbaka
Topp