Tidigare utredningar?

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Vi häller just på att inskola två st med lite olika problematiker. Den äldre är tydligen inte utredd men det finns bokstavs misstankar. Den yngre ska vara utredd men man vill vänta med åtgärder. Min fråga är vilka rättigheter vi har som fosterföräldrar att kräva att få se dessa utredningar. Vi misstänker att den yngre behöver en mer komplett utredning då det är rätt mycket som inte är normalt för åldern. Att det är semesterperiod nu gör att det mesta går mer än lovligt långsamt, med svar från soc mm..
 
När det gäller vår Liten så har vi fått ta del av utredningar i alla lägen- men då har ju vi varit de som barnet bott hos under utredningarna. Liten är kopplad till hab o jag är den som står för den mesta informationen tilssammans med förskolan. Bio o soc är med på möten o får då ställa frågor o får mkt info. I övrigt känner vi att det är vi som lever med barnet som är de som känner barnet o som behöver all info o som ocksåkan ge all info. vad som gäelr med "gamla" utrednignar vet jag inte. När det gälelr vår Litens tidigare fysiska utredningar har det varit mkt knapphändig info. Visste inget om barnets fysiska situation, har fått reda på mer med tiden, men det har varit ett fiskande för att få förklaringar på operationsärr o så . Vad som opererats tog det över 2.5 år innan vi fick veta.... Vet ni vilka som utrett? Är det några ni ska ha vidare kontakter med?
 
Vi har fått lite olika uppgifter från bios och tidigare fosterföräldrar om vad som är gjort tidigare. Bup har varit inblandade och habiliteringen. Lite oäker om det gäller båda barnen eller inte. Soc har semester så där hittar vi inte någon som vet. Vi har "egna" kontakter som tippsar lite men då vi inte får besked om vad som är gjort eller planerat så känns det som att vi får prova på egen hand.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp