Tystnadsplikt

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Jag undrar om det är vanligt att man som familjehem skriver på tystnadsplikt? Har inte varit med om detta förrut.
När man har tystnadsplikt som familjehem försvårar inte det samarbete med skola och i kontakt med sjukvård osv.?
Skulle vara bra om någon som har erfarenhet av tystnadslikt och familjehemsuppdrag kunde berätta..
 
Vad jag vet så har man inte tystnadsplikt som familjehem.
Vi har inte skrivit på något utan bra blivit informerade om att man ska vara försiktig med vad man berättar och till vem man berättar det för.
 
Familjehem omfattas inte av sekretesslagens regler - vad är det för tystnadspliktspapper du skrivit på? (tystnadsplikt och sekretess är inte samma sak)

Personligen tycker jag att man ska fundera på vem sekretessen är till för. (jag har skrivit om det förut) Att hålla knäpptyst i alla lägen kanske skapar mer "men" för den enskilde än vad det hade gjort att säga i alla fall en del. Sen är det en gräns mellan att "prata skit" om sin placering och dennes anhöriga och att inte säga något. Jag tror också man kan fundera på alternativ till familjehem vid presentation. När det gäller skolan tycker jag gott att socialtjänsten kan kontakta skolan och informera dem om hur landet ligger. Vi har gjort upp med barnet (9 år) om hur vi presenterar oss för nya människor. Bonusmamma till exempel. Det är OK för barnet och det har varit det viktigaste för oss - att inte utsätta barnet för lidande.


Med som sagt - kolla vad det står i ert tystnadspliktspapper och ifrågasätt hur kommunen tänkte att ni skulle färhålla sig till det.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp